Lokomotiv mistet bremsene i medbakke – nær kollisjon med passasjertog

Statens havarikommisjon for transport (SHT) gransker en hendelse med stort farepotensial på Roa stasjon sist uke.