8. mars har stått seg som den internasjonale dagen for å aksjonere for kvinners kampsaker og rettigheter siden 1975. Men det startet allerede i 1910, på en internasjonal konferanse i København for å støtte opp om kvinners rettigheter og aksjonere for kvinners stemmerett. Markeringene av 8. mars har gitt oppmerksomhet til ulike kvinnepolitiske tema, blant annet kamp mot seksuell trakassering #metoo, og Bunadsgeriljaen som kjemper for nærhet til et trygt og godt fødetilbud i hele Norge.

Soroptimist International ser at pandemi og klimaendringer fører til brist på matproduksjon, som igjen fører til økt fattigdom, konflikter og undertrykkelse. Kvinners lokale kunnskap og deltakelse i beslutningsprosesser gjør dem til viktige endringsagenter for bærekraftige samfunn i hele verden.

Kvinner kan bidra med konkret innsikt i konsekvensene av klimaendringene og må derfor være med der beslutninger tas og løsninger velges. Bærekraftig tilnærming må omfatte de tre pilarene sosiale forhold, økonomiske forhold og miljøhensyn. Det bærekraftige arbeidet må ta likestilling til et høyere nivå enn bare å vise til at likestillingskvoter er oppfylt. Og det er for eksempel fortsatt store strukturelle lønnsforskjeller mellom menn og kvinner, uten noen god forklaring på hvorfor det må være slik.

Det trengs en endret tilnærming der man søker å komme fram til de beste og mest bærekraftige resultatene for individet, familier og samfunnet. Soroptimistene tror at kvinner vil være særlig viktige som endringsagenter og beslutningstakere for en bedre og mer bærekraftig framtid. For å lykkes med et bærekraftig samfunn må alle få lik rett til utdanning, fordi jenter og kvinner må delta på alle nivå i samfunnet.

Soroptimist International jobber verden over for å engasjere unge kvinner til å bruke stemmeretten sin og bidra til at flere jenter skal få gå på skole og fullføre utdanning. For at kvinner skal kunne delta i yrkeslivet og være økonomisk uavhengige er barnehagedekning et viktig grunnlag for et likestilt samfunn.

Gjennom Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner bidrar Gjøvik Soroptimistklubb til at jenter og kvinner i utviklingsland får utdanningsstipender. Klubben samler inn brukte kjoler og arrangerer kjolesalg hvor inntektene går uavkortet til dette fondet.