For å løse fremtidens utfordringer og omstilling i arbeidslivet er vi helt avhengige av å få flere teknologer – da må vi rekruttere fra hele befolkningen – jentene må med! Den 8. november vil vi inspirere deg i Elverum Kulturhus.

Utfordringen er nemlig at få jenter søker seg til de tekniske utdanningene. Hvorfor er det slik?

En ny undersøkelse Kantar har gjennomført på vegne av prosjektet Jenter og teknologi, viser at unge jenter og deres foreldre tror det er en fordel å være god på teknologi i fremtiden, og at dette er spennende utdanningsvalg. Imidlertid mener omtrent 70 prosent av jentene at de trenger mer informasjon om hvilke teknologiutdanninger som finnes.

Den 8. november kommer prosjektet Jenter og teknologi til Elverum Kulturhus for å inspirere flere jenter til å velge teknologifaglig utdanning. Der får jentene møte unge, kvinnelige rollemodeller som har valgt teknologiske fag og blir kjent med hvilke muligheter et slikt utdanningsvalg kan gi.

Blant de lokale rollemodellene er Tone Nybø med bachelor innen maskiningeniør som i dag jobber som testingeniør hos Forsvarsmateriell i Elverum og Josefine Heia som er ingeniørstudent ved Fagskolen Innlandet.

Kvinnelige rollemodeller, rådgivere og foreldre er de viktigste påvirkningsfaktorene i valget av utdanning for unge kvinner. Derfor forsøker vi å opplyse rådgivere og foreldre, og fremme kvinnelige rollemodeller gjennom prosjektet Jenter og Teknologi.

Jentene bør få vite at teknologi- og realfag er retninger som åpner mange dører. Flere undersøkelser viser at det er stort behov for ingeniører i framtida. NITOs behovsundersøkelse, der arbeidsgivere er spurt, viser at 44 prosent synes det er vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører. Kompetansebarometeret til NHO viser at 4 av 10 medlemsbedrifter har behov for ingeniører og teknologer. Mangel på denne type kompetanse kan føre til at kritiske oppgaver i samfunnet ikke blir løst, og nettopp derfor trenger vi flere unge som ønsker å studere teknologi- og realfag.

At færre yrker oppfattes som bare for menn, eller bare for kvinner, er et bidrag til bedre likestilling. Norge har et kjønnsdelt arbeidsmarked, men på grunn av at mange jenter har flere muligheter, og kan velge annerledes, ser vi at dette gradvis begynner å endre seg.

Prosjektet Jenter og Teknologi er støttet av NHO, NITO, Norsk Senter for Realfagsrekruttering og Bufdir. Turneen skal besøke hele landet denne høsten. Målet med turneen er å øke kvinneandelen i teknologifagene.

Vi håper at du som forelder, rådgiver eller lærer vil anbefale din datter eller elev å komme på arrangementet i Elverum, for å bli bedre kjent med alle mulighetene.