Alle klubbens jentespillere er herved invitert – jentespillere, trenere og lagledere fra andre klubber i Vestre Toten er også hjertelig velkommen til å delta!

Tiltaket er et ledd i klubbens satsing på jente- og kvinnefotball. Sammen med vår gode sponsor Nammo har vi fokus på, og jobber aktivt med bærekraftsmålene.

– Like muligheter, likeverd, mangfold og gode rollemodeller er viktige verdier i samfunnet. Gjennom våre ulike roller, skal vi forsterke disse verdiene sammen! Det sa styreleder Trude Øvstetun og CEO i Nammo Morten Brandtzæg da «Nammo-veggen» i Raufoss Industripark Arena (Storhallen) ble offisielt åpnet på slutten av fjoråret.

Jentefotballdagen er en av flere tiltak for å styrke disse verdiene, og Nammo er medarrangør og sørger blant annet for for at alle deltakere får mat og drikke i løpet av dagen. Trenere og lagledere er også invitert til det vi tror kan bli en fin boost for oss alle!

Programmet for dagen ser slik ut:

10.15: oppmøte

10.30 til 11.30: Trening for alle jenter i klubben. Instruktører fra A-lagets trenerteam og noen spillere

12.00: felles måltid for alle spillere, trenere og lagledere, sammen med A-laget

12.30: kamp-prat (åpent for alle trenere og lagledere, samt de spillere som ønsker det )

13.00: trenere og lagledere kan stille spørsmål til A-lagets trenere

14.00: A-kamp Damer: Raufoss – Storhamar

16.00: felles samling og avslutning på dagen, sammen med A-laget

16.30: Slutt