Søndag har rundt 100 jenter fra 5-14 år deltatt på SK Gjøvik-Lyns jentedag. Ulike fotballaktiviteter, lykkehjul og egen «chill-lounge» var populært både for klubbens spillere og de rundt 25 jentene som kanskje vil begynne med fotball.

– Vi er veldig fornøyd med arrangementet og oppmøtet, sier jenteansvarlig i klubben, Gyda Moan, som også har stått for planlegging og gjennomføring av jentedagen, sammen med klubbens ressursgruppe for jenter. -Vårt mål er å beholde jentene i fotballen lengst mulig og å øke rekrutteringen - og vi håper dette bidrar!

Engasjerte frivillige

I tillegg til representanter fra ressursgruppen for jenter, var flere av klubbens unge trenere i ungdomsfotballen med og ledet aktivitet for jentene. I tillegg til flere foreldre som har meldt seg til tjeneste. - Det er fantastisk å ha med seg engasjerte personer på slike arrangement. Enten det er for å ordne med mat, rigge utstyr, eller det er til å lede aktivitet. Smilene og entusiasmen smitter over på jentene, og det har vært utelukkende god stemning i hele dag, forteller en fornøyd jenteansvarlig. I tillegg deltok klubbens egne 14-årige jenter som medhjelpere.

– Flere av disse jentene har også vært med og bidratt på fotballskolen før og etter sommeren, og hatt god mestring med det, så vi ønsket å involvere dem på denne måten i dag, forteller deres trener Jens Christian Skallerud. Han er også en del av ressursgruppa, og bidro med planlegging av et godt øvelsesutvalg for Jentedagen, som var tilpasset både de yngste og eldste, samt nye og mer erfarne deltakere.

Gode samarbeidpartnere

Egon bidro med lykkehjul og ansiktsmaling, som var populært. Avslutningsvis kunne deltakerne premieres blant annet ut fra hvor mange de hadde klart å rekruttere med seg, og ut fra andel deltakere fra laget. Her har lokale samarbeidspartnere vært gavmilde, og gir dermed jentene muligheten til å finne på noe sosialt og gøy også utenfor fotballbanen.