Jegerne skyter færre elger

Av

3131 dyr ble felt i Oppland i høst, mot 3345 sesongen før.