– Jeg vet ærlig talt ikke hvorfor jeg ikke fikk være med videre

Det sa en rørt Anne Enger som høstet lovord på sitt siste møte i Sykehuset Innlandet