Gå til sidens hovedinnhold

Jeg velger meg Høyre

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg velger meg Høyre fordi mennesket alltid settes før systemet og fordi Høyre mener at det å stille krav er å bry seg.

Jeg velger meg Høyre fordi vi er partiet som satser på kunnskap i skolen. Det å gi ulike barn like muligheter er vårt viktigste verktøy for å bekjempe fattigdom og ulikhet i samfunnet. Vi sikrer alle barn mulighet til å delta på fritidsaktiviteter og vi sikrer retten til å fullføre videregående opplæring uansett hvor du bor og hvor gammel du er.

Jeg velger meg Høyre fordi vi setter pasienten først og mener valgfrihet er viktig også når du er syk. Vi vil ta alle gode krefter i bruk og at private og ideelle institusjoner skal få trygge og forutsigbare rammevilkår slik at de fortsatt kan gi pasienter fra hele landet god behandling innen rus, psykiatri, spiseforstyrrelser og rehabilitering. Faglighet og kompetanse er grunnleggende viktig samtidig som vi har respekt for at forskjellige behandlingsformer hjelper ulike pasienter.

Jeg velger meg Høyre fordi vi aldri vil sette EØS-avtalen på spill. Den sikrer bedrifter i hele landet tilgang til et marked på 450 millioner mennesker. 70 prosent av eksporten fra Innlandet går til EØS, og disse eksportbedriftene har 19.000 arbeidsplasser. Verdier må skapes før de fordeles og Høyre er det partiet næringslivet til enhver tid kan stole på. Næringslivet vårt fortjener gode og forutsigbare rammevilkår.

Jeg velger meg Høyre fordi vi tar klimautfordringene på alvor og ser grønn vekst og utvikling som en stor mulighet for oss. Vi har både kompetansemiljøene og naturressursene som gir oss løsningene på framtidas store utfordringer. Vi legger selve odelstankegangen til grunn for vår politikk – vi vil forandre for å forbedre og derigjennom overlate et bedre samfunn til barna våre. Vi tror på grønn vekst gjennom utvikling, ikke avvikling.

Jeg velger meg Høyre fordi vi er garantisten for at politiet får nok ressurser til å være tilstede der kriminaliteten skjer. Samfunnet endrer seg og kriminaliteten endrer seg. Da er det Høyre jeg stoler på, som har stått i stormen og sørget for at vi nå kan være tryggere for våre barn og unge når de er på nettet. Det er grunnleggende viktig for vår trygghet at politi og forsvar er rustet for nåtiden, det er ivaretatt med Høyre i regjering og vi har planer for fortsatt styrking av landets beredskap på alle nivåer.

Og sist men ikke minst, som Jo Benkow så fint sa det, jeg velger meg Høyre fordi det er det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes. Folk er forskjellige og det er fint. Jeg vil jobbe for et rausere samfunn der alle får like muligheter og har framtidstro, uavhengig av hvem du er, hvem du elsker, hvor du bor, hva du tror på og hvem dine foreldre er.

Godt valg!

Kommentarer til denne saken