– Jeg opplever at politikerne har sagt at de vil ha et kulturhus på Gjøvik

Av