Gå til sidens hovedinnhold

Jeg opplever at fastlegen ikke tar meg på alvor. Hva kan jeg gjøre?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I rundt to år formidlet pasienten til fastlegen at han følte seg i generelt dårlig form. Han var tungpust, hadde nattesvette og endret avføring. Pasienten lurte på om han kunne ha kreft og ba om slike undersøkelser. Fastlegen sa at han måtte regne med å bli mer sliten etter fylte 60 år. Pasienten opplevde ikke å bli tatt på alvor og oppsøkte et privat legesenter. Det ble tatt prøver og han ble også henvist til røntgenundersøkelse. Det viste seg at pasienten hadde kreft i endetarmen. Det ble klaget og fastlegen fikk advarsel fra Statens helsetilsyn. Søknaden om erstatning er under behandling hos Norsk pasientskadeerstatning. 

Ombudet får naturlig nok henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende som har et vanskelig forhold til fastlegen. Det er likevel grunn til å anta at de fleste er fornøyd med det arbeidet fastlegen gjør. Mange forteller til ombudet at de opplever ikke å bli hørt og tatt på alvor. Dette er ikke i tråd med retten til medvirkning.   

I følge lov om pasient- og brukerrettigheter har du rett til å medvirke i egen behandling. Det gjelder blant annet ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenesteformer samt undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med deg. Det skal legges stor vekt på dine meninger og erfaringer. Ombudet mener det er viktig at både de psykiske, fysiske, sosiale og eksistensielle behovene blir ivaretatt.

Dersom du opplever at fastlegen ikke tar deg på alvor kan ett alternativ være å be om et møte for å legge fram dine opplevelser og synspunkt. Noen ganger kan det være hensiktsmessig at du tar med deg en person som du kjenner og har tillit til. Et slikt ønske skal som hovedregel etterkommes. Ombudet kan også ta initiativ til et møte. Vi har en arbeidsform som er direkte og lite byråkratisk. Ombudet bistår pasienter, brukere og pårørende der det har oppstått konflikter, og dialogmøter er ofte det beste verktøyet for å komme fram til en løsning. Dersom et møte ikke fører til endringer kan du sende en skriftlig klage til legekontoret. Ombudet kan bistå deg med dette.

Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per år. Hvis det er aktuelt kan du ringe 800HELSE (800 43 573), eller gå inn på hjemmesiden www.helse.norge.no. Du kan for øvrig bruke fastlege i en annen kommune enn der du selv bor. Videre har du rett til fornyet vurdering av helsetilstanden din hos en annen lege med fastlegeavtale.

Din kunnskap om egen helsetilstand, det som heter erfaringskompetanse, må sidestilles med den kompetansen som fastlegen har. Det er du som er eksperten på ditt eget liv. Dine erfaringer må legges til grunn for behandling og oppfølging. Gevinstene er mange, blant annet større grad av tilfredshet og dermed færre klager. Medvirkning i eget behandlingsopplegg vil også kunne resultere i raskere rehabilitering, noe som er til det beste for deg. 

Undersøkelser viser at måten å bli møtt på har stor betydning med tanke på pasient- og brukertilfredshet. Måten å bli møtt på handler først og fremst om holdninger og menneskesyn. Ansatte må ta på alvor det du sier om din fysiske og psykiske helsetilstand, og hva du mener kan være til hjelp for å få en bedre livssituasjon. Dette innebærer at ansatte må gi fra seg makt, noe som vil kreve en grunnleggende holdningsendring.

Ombudet erfarer at mange klager kan unngås dersom tjenesteapparatet i langt større grad tar på alvor det pasienter, brukere og pårørende forteller. Videre at ansatte utviser større grad av ydmyket og alminnelig folkeskikk.

Kommentarer til denne saken