Motorveien over Lågendeltaet er et utrolig godt eksempel på en syk prioritering, der det å kjøre raskt forbi et vernet område brukes som argument for å rasere det.

Elvedeltaet ved innløpet til Gudbrandsdalslågen ble vernet i 1990. Dersom firefelts E6 med 110-fart bygges rett gjennom naturreservatet, har området i praksis null rettsvern.

Problemet er føringen gitt fra Solberg-regjeringen om at det skal være firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t hele veien fra Oslo forbi Lillehammer til Øyer. Å utvide dagens trasé til fire felter, vil også gripe inn i naturreservatet.

Utbyggingsdirektør i det statseide selskapet Nye Veier som utfører E6-utbyggingen, Øyvind Moshagen, sier at Nye Veier forholder seg til lovlig fattede vedtak og at selskapet vil ta med seg erfaringene fra utbygging av E6 gjennom Åkervika naturreservat ved Hamar, som nå er ferdigstilt. Mens statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) sier det er en del av plansystemet å avveie ulike hensyn mot hverandre, som eksempelvis jordvern, naturverdier og trafikksikkerhet og at det nå er selskapet Nye Veier som har fått i oppdrag å følge opp planen og realisere en trygg og god vei.

For å si det i klartekst: Jeg trenger ikke kjøre i 110 km/t, selv om det er veldig raskt og effektivt. Jeg kjører gladelig i 80 km/t for å verne et naturområde.

Nye veier er skapt med gamle tanker. Det er på tide å tenke nytt. Foreslår derfor at Nye Veier i eksisterende form legges ned med umiddelbar virkning.

Vi trenger trygge, rassikrede veier. Så absolutt. Men vi trenger ikke firefelts høyhastighets motorvei over sårbare områder.

Vi har ikke mange Lågendeltaer. La Lågendeltaet få leve!