Den 12. mai feirer vi Florence Nightingales fødselsdag verden over. Hun var en viktig pioner som ivret for å modernisere og utføre profesjonell sykepleie, blant annet gjennom å etablere sykepleierutdanning. Siden da har vi kontinuerlig kjempet for utvikling av sykepleierfaget. Utøvelse av sykepleie skal bygge på kunnskap og forskning om hva som faktisk gir pasienten riktig og god helsetjeneste, og fører til at pasienten blir møtt på en profesjonell måte.

Jeg har vært sjukepleier i 33 år og har ikke angret en dag på mitt yrkesvalg. Å gå på jobb og samtidig oppleve at jeg i min yrkesutøvelse gjør en forskjell for pasienten – det er meningsfullt og givende.

Min yrkeserfaring har jeg hatt på barneavdeling med syke barn fra 0 til 18 år. Vi som jobber med barn, må tenke litt utenfor den enkelte pasient sine behov. Det handler om å ta vare på hele familien. Når lille Maja på 6 uker blir innlagt med feber, så må vi finne ut hvorfor. Kari 4 år, som har brukket armen må gipses, og vi må passe på blodsirkulasjon i fingrene. Even på 9 år har nyoppdaget diabetes, og må lære seg å leve med en kronisk sykdom hvor han må forstå sammenhengen mellom karbohydrater, aktivitet og blodsukker. Hanne på 15 år har svimt av på skolen og synes alt er trist og vanskelig. Hva dette kan skyldes er ikke alltid like lett å finne ut av.

Om diagnosen er av de mer tradisjonelle eller det har vært en livstruende tilstand, så er barnet hovedperson, og foreldrene/foresatte er til stede og deltagende i omsorgen for barnet sitt. I slike situasjoner er omsorgspersonene både bekymret og redde, som naturlig er. Denne erkjennelsen av sårbarhet og engstelse må bli møtt med sykepleierens omsorg og forståelse. Nettopp denne relasjonen mellom sykepleier og pasienten, og deres foresatte er unik.

Den teknologiske utviklingen går fort og har gjort at både behandlingen og sykepleiefaget er i endring. Tekniske hjelpemidler som insulinpumpe, robot for medisinutdeling og hjemmerespirator har blitt vanlig. Hjemmesykehus for barn, kom som resultat av kunnskap om at pasienter har det best hjemme i kjente omgivelser. Dette har gjort at noen pasienter som tidligere måtte oppholde seg lenge på sykehus, kan få oppfølging og behandling hjemme. Sykepleiere reiser hjem til barnet og tar blant annet blodprøver, gir medikamenter og følger opp familien der de bor.

Kunnskapsbasert kompetansen og kontinuerlig fagutvikling er av avgjørende betydning for at sykepleieren skal kunne utøve faget i tråd med kravene i samfunnet og til beste for pasienten og pårørende.

Noe som også er med å prege samfunnsutviklingen er at pasienten – eller i barns tilfelle – de pårørende har endrede krav og en klar bestilling. Medisinsk kunnskap og ny teknologi har gitt helsevesenet både nye muligheter og nye behov. Forventningene har økt hos befolkningen i form avpasientrettigheter og tilgangen til kunnskap er bare et tastetrykk unna. Sykepleiere er en viktig brikke i helsevesenet med sin fagkunnskap.

Sykepleier er et fremtidsyrke. Stadig flere mennesker vil leve store deler av livet med flere diagnoser. Sykepleiefaget, vår rolle og oppgaver er i stadig utvikling. Sykepleiere jobber i alle deler av helsetjenestene både i kommunene og på sykehus. Arbeidsgiverne må legge forholdene til rette for at sykepleierne har et forsvarlig og helsefremmende godt arbeidsmiljø, på samme måte som pasienter og brukere har krav om forsvarlige helsetjenester. Vi kan ikke ha det slik at 1 av 5 sykepleiere slutter etter 5 år i tjenesten fordi belastningen er for stor når vi samtidig vet at det er 7000 ledige sykepleierstillinger i Norge.

Dette er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Her må partene i arbeidslivet jobbe sammen for å finne gode løsningene for framtiden.

Gratulerer med sykepleierdagen!

Vi sender samtidig en varm tanke til våre sykepleierkollegaer som arbeider i områder med krig.
«Alt blir bra» sa vi for 2 år siden – la oss håpe det snart blir det.