Jeg har forhåndsstemt i Vestre Toten. Og jeg stemte VENSTRE som jeg alltid har gjort. Og hvorfor?

- Venstre er et sosialliberalt parti der frihet for den enkelte og ansvar for hverandre er grunnleggende filosofi. Venstre har et sunt menneskesyn, tar menneskerettigheter på alvor.

- Venstre er partiet som setter god klima- og miljøpolitikk høyt, noe som er viktig for oss og for generasjoner etter oss.

- Venstre er skolepartiet, jobber for kompetente lærere som får jobbe som lærere.

- Venstre vil jobbe for at dere får rett til barnehageplass når foreldrepermisjonen er ferdig.

- Venstre vil, som alle andre partier, sikre gode velferdstiltak for alle som trenger det. Helse -og omsorg sektoren må sikres. Venstre jobber for alternative måter å organisere fastlegeordningen for å unngå at innbyggere stadig møter nye vikarer.

- Venstre har vært mitt valg også som gründerparti: Det skal være enkelt å skape egen arbeidsplass- noe jeg selv gjorde- og kanskje etter hvert flere

- Venstre er dugnadsparti: På alle områder trenger vi frivillighet. Uten frivilligheten stopper Norge!

Vestre Toten har svært dårlig økonomi med årlige underskudd, bare 20 millioner «på bok» og en gjeld på cirka 1,7 milliarder, noe som betyr rundt 125.000 kroner for hver innbygger i kommunen vår. Derfor vil vi ikke komme med populære valgløfter. Vi må prioritere de lovpålagte tjenestene. Det kan bety tøffe prioriteringer og mange upopulære politiske vedtak i tiden som kommer. Vi må skille på hva vi må, hva vi bør og hva vi har lyst til.

Målet må være å få orden på økonomien, og kanskje unngå å komme på Robek-lista igjen.

Hver stemme teller. Ved kommunevalget 2019 manglet Venstre i Vestre Toten 1 – én – stemme på å ta sistemandatet fra Ap, noe som hadde gitt et systemskifte i vår kommune. Så bruk din stemme.

Så hvorfor stemte jeg på Venstre?

Ja, hvorfor ikke?

Godt valg!