Arbeiderpartiet har i vårt program for inneværende fylkestingsperiode at vi skal etablere «ny felles musikksatsing for det profesjonelle musikklivet», allerede før første året av fylkestingsperioden har gått leverer vi på dette løftet.

Saken har en lang historie og har krevet mye jobb, men i Innlandet vet vi jo at «det er itno som kjæm ta seg sjøl». Prosjektet Musikkregionen Gjøvik har blitt startet opp og avslutta, Hedmark har avviklet stiftelse og mange diskusjoner har gått om felles orkester. At fylkeskommunen fortsatt har holdt dampen oppe og nå etablerer satsinga med hovedsete på Gjøvik, er jeg mektig stolt av. Det er ingen selvfølge at politikere ville ta sjansen på dette når til og med regjeringa har spikra fylkeskommunen som ikke god nok til å prioritere kultur skikkelig. Jeg påstår at vi i Innlandet beviser det motsatte, ingen står bedre rusta enn fylkespolitikere til å satse på profesjonelle miljøer vi vet er mer enn gode nok. Vi er modige nok fordi vi kjenner dem.

Fram til der vi er i dag ligger også forskningsrapporten Høysang for Innlandet til grunn for beslutningen, vi gikk videre med prosjektet og etter valg av modell gikk vi i dialog med kommunene om hvem som kunne være interessert i å huse en slik ordning. Elverum, Nord-Aurdal og Gjøvik har vært kommunene som nå har jobba mye med dette i innspurten, og alle ville vært et godt vertskap for fylkeskommunens nye satsing.

Prosessen fram til at vi nå lander på Gjøvik har vært reell, og arbeidet de andre kommunene har gjort er ikke bortkastet. Denne satsingen skal ut til folk i hele Innlandet, og musikkmiljøene i alle deler av fylket skal inviteres inn. Jeg har registrert kritikken av å velge Gjøvik og at folk sier det er forutbestemt. Dette er rett og slett ikke sant. Å ikke velge Gjøvik fordi Gjøvik ligger på Gjøvik, og å ikke trekke inn jobben som er gjort i Gjøvikregionen de siste ti åra, ville for meg også blitt veldig pussig.

Ambisjonsnivået vårt er høyt, med en stadig mer slanka pengesekk. Det vil by på utfordringer i tida som kommer for oss i fylkespolitikken, men det gir også en mulighet til å vise hva vi vil prioritere. Vi velger nå å etablere en satsing som i form er desentralisert. Modellen er basert på Teater Innlandet, som var en kontroversiell sak ved etablering, men i ettertid en suksesshistorie. Vi skal mer ut til folk med profesjonelle aktører også innen musikk, flere skal kunne leve av å være musiker også i Innlandet. Musikk kan også gjøres tel arbe.