Samferdselsministeren har en god og inkluderende prosess i arbeidet med ny NTP (nasjonal transportplan). Torsdag 20. august inviterte han næringsliv og politikere fra Innlandet, Viken og Oslo til Fredrikstad. Jeg var så heldig å få være med. Det var et godt møte og statsråden ønsket å høre begrunnelsene for de prioriteringene vi har gjort.

Jeg fikk lov å fortelle hvorfor riksvei 4 og E16 gjennom Valdres er så viktig for Innlandet.

Riksvei 4 begynner ved bussterminalen i Oslo og ender ved Mjøsbrua. Det bor ganske mye folk i det området og det ventes betydelig befolkningsvekst fram mot 2050. Veien er dårligst der det bor mest folk. Enkelte strekninger er bra, men i sum er veien et skandaleprosjekt. Nå er det på tide å fullføre utbyggingen – sammenhengende og helhetlig.

Riksvei 4 er en ulykkesbelastet vei, det er mange drepte og hardt skadde. Det skjer alvorlige ulykker langs hele strekningen fra Oslo sentrum til Mjøsbrua hvert år. Det er en viktig pendlervei for mange, og det er selve hovedpulsåra for næringslivet i Vestoppland.

Det internasjonalt konkurranseutsatte private næringslivet i Vestoppland har ingen naturgitte fortrinn. De overlever bare fordi de er ekstremt dyktige og gode på det de gjør - og at de leverer i tide. Næringslivet er helt avhengige av at riksvei 4 fullføres.

Det sier mye om viktigheten av riksvei 4 når et bredt politisk flertall i det store Innlandet fylke setter den veien på toppen av prioriteringslista si. En vei som er så viktig ikke bare for Innlandet, men også for Oslo og Viken. Med sammenhengende og helhetlig utbygging av riksvei 4 blir det raskeste vei fra Mjøsbrua til Oslo og veien får større betydning i nasjonal sammenheng.

Statsråd Hareide er jo vestlending og liker å ta en tur over fjellet. E16 gjennom Valdres og over Filefjell er Norges eneste vintersikre øst-vest-forbindelse. Legg merke til det til vinteren når det er uvær. Det er stengt overalt, men over Filefjell er det åpent. Kun en sjelden gang er det kolonnekjøring – da er det skikkelig dårlig vær.

Det er altså ikke været på fjellet som stopper effektiv og trygg frakt av varer og folk mellom øst og vest vinterstid. Det er den elendige veistandarden det fortsatt er på enkelte strekninger gjennom Valdres. Mye er bra, men strekningen Fagernes – Hande gjenstår, og ikke minst må vegløsningen i og rundt Fagernes sentrum løses. Det er mange myke trafikanter i Fagernes sentrum og det er stor trafikk og mye tungtransport. Det er helt uholdbart for alle, og jeg har klump i magen hver gang jeg kjører gjennom Fagernes ved skoledagens start eller slutt.

Valdres er en viktig reiselivsregion med mange besøkende. Både opplevelsesregionen Valdres og det innovative næringslivet i regionen trenger – og i aller høyeste grad fortjener – bedre og tryggere vei. E16 er viktig for Valdres og for Innlandet, men E16 er også en nasjonalt svært viktig vei.

Dette er et leserinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter og gir uttrykk for skribentens meninger.