Jeg hadde senket skuldrene, rett og slett. Jeg følte korona-faren var over. At vi nordmenn igjen hadde vist verden hvor bra vi er

Det er jo påske. Den stille uke. Men her det flere folk på gaten og flere biler på veien enn jeg hadde trodd.