Hvor mange konkurser og inkassosaker ønsker regjeringen på grunn av astronomisk høye strømpriser? I skrivende stund er det -16 grader her på Toten, og spotprisen på strøm er 3,40 kroner per kw/t pluss påslag og nettleie. Jeg sitter i ullgenser inne. Hønsehuset er tomt. Det er ikke forsvarlig økonomisk å holde varmen i hus eller hønsehus med strøm nå.

«Heldigvis» har jeg ingen barn boende hjemme lenger. Jeg kan tåle å fryse litt. Noe strøm må jeg bruke. Vedovnen fyller seg dessverre ikke selv om natten og når jeg er bortreist. Jeg er bekymret for småbarnsforeldre som må holde varmen og vaske klær hver dag. Jeg er bekymret for næringslivet som er kraftkrevende. Jeg er faktisk også bekymret for at vi vil miste mye industriarbeidsplasser på grunn av kraftig økning i driftskostnadene. Kommer regjeringen til å ofre den kraftkrevende industrien?

Er det viktigere å tilfredsstille Europa en det norske folk?

Det er helt urimelig at energinasjonen Norge, et land hvor vi stolt i 100 år, på inn- og utpust har snakket om hvor mye strøm vannkraften vår produserer, skal ende i en slik elendighet situasjon?

Det er helt urimelig og uforståelig at Norge som i over 50 år har vært en oljenasjon, og i året som har vært har gått med milliardoverskudd så stort at det er umulig å forstå, må være i en slik situasjon. Næringslivet, familier, enslige, kommuner, skoler og sykehus; alle sliter mens regjeringen ser på. På Arbeiderpartiets vakt må flere gi opp drømmen om å holde liv i bedriften sin i lokalsamfunnet sitt, industrien svekkes og flere familier sliter med å få endene til å møtes. Nå er det vanlige folks tur!

Fremskrittspartiet har løsningen. Fremskrittspartiet har tatt til orde for en rekke løsninger på den prekære situasjonen, og stadig flere er enige med oss. Blant annet Fremskrittspartiets forslag om å ha makspris på strøm har stor støtte i folket. I en måling Sentio har laget for Klassekampen sier 79 prosent, altså fire av fem, av de spurte at det bør innføres makspris for strøm.

Også de som ikke selv har dyr strøm nå, mener det. Det er fordi rimelig strøm er en verdi som er viktig for folk. Den store prisstigningen vi nå opplever på mat kommer av kraftig prisstigning på strøm og drivstoff. Nå må regjeringen ta ansvar og høre på Fremskrittspartiet og folk flest. Dette er ikke tiden for å øke skatter og avgifter for folk, og det er hvert fall ikke tiden for å være handlingslammet. Makspris på strøm er en forutsetning for at 2023 ikke skal bli husket som konkursens år.