Kraftig nedgang i reinsjakt

MINDRE KVOTER: Ikke siden bunnåret 2004 er det blitt felt færre villrein enn i 2018. Arkivbilde

MINDRE KVOTER: Ikke siden bunnåret 2004 er det blitt felt færre villrein enn i 2018. Arkivbilde

Artikkelen er over 1 år gammel

Det ble felt om lag 4200 villrein i Norge i høst. Det er nesten 1400 færre enn året før.

DEL

– Ikke siden bunnåret 2004 har det blitt skutt færre villrein enn i 2018, opplyser seniorrådgiver Trond Amund Steinset i Statistisk sentralbyrå (SSB).

I alt ble det felt cirka 1100 årskalver, 500 halvannetåringer, 1400 eldre bukker og 1100 eldre simler. Antall fellingstillatelser gikk imidlertid også ned fra nesten 23.000 i 2017 til om lag 11.000 i 2018.

– Det meste av nedgangen skyldes betydelig færre fellingstillatelser på Hardangervidda, bemerker Steinset i en nyhetsmelding fra SSB.

Hardangervidda er landets største villreinområde. I høst ble det skutt om lag 700 dyr i dette området, hvilket er en halvering sammenlignet med forrige jaktår. Samtidig ble kvoten senket fra nesten 10.000 dyr i 2017 til kun 1500 i 2018.

– De siste årene har fellingskvoten vært stor, og en har trolig anslått at det har vært flere dyr på vidda enn det som var realiteten, forklarer Steinset.

Fellingsprosenten på Hardangervidda økte med 32 prosentpoeng i høst og endte på 46. Fellingsprosenten for landet som helhet ble 39.

Årets jakt i Nordfjella ble holdt i den sørlige delen av området. Her ble det skutt 72 dyr av en kvote på 200. I den nordlige delen av Nordfjella villreinområde ble reinstammen felt helt ned forrige jaktår for å unngå spredning av skrantesjuke. Statens naturoppsyn sto for avskytingen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken