De fles­te av oss har en piz­za-fa­vo­ritt el­ler to. Nå skal OA kåre den al­ler bes­te piz­za­en i Gjøvik-re­gi­o­nen.

Vi skal ut for å tes­te fem piz­za­er i Gjø­vik, fem i Land og fem på To­ten. Vin­ne­ren fra hvert sted skal inn til en su­per­fi­na­le.

Det er OA-jour­na­lis­te­ne Jør­gen Pedersen og Mar­the Stenberg som skal ut og jak­te et­ter fi­na­lis­te­ne.

– Til su­per­fi­na­len hå­per vi på å få hjelp av noen fle­re til å kåre vin­ne­ren med en blind­test, sier Pedersen, som nå hå­per folk vil stem­me fram sine fa­vo­ritt­ste­der som han og Stenberg skal tes­te ut.

Her stem­mer du fram din fa­vo­ritt i Gjø­vik:

Er det noen ste­der du sav­ner på over­sik­ten? Send oss en mail: [email protected]

Her stem­mer du fram din fa­vo­ritt på To­ten:

Er det noen ste­der du sav­ner på over­sik­ten? Send oss en mail: [email protected]

Her stem­mer du fram din fa­vo­ritt i Land:

Er det noen ste­der du sav­ner på over­sik­ten? Send oss en mail: [email protected]