Ja til Torstein Rudihagens sykehusløsning.

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Nå toner sentrale lokalpolitikere flagg og argumenterer for den åpenbart beste løsning for den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet. I et innlegg på Facebook skriver Torstein Rudihagen bl.a.: «Om det skulle være noen mening i å bygge et nytt sykehus ved Mjøsbrua, måtte en jo satse alle sykehusressursene i Innlandet i et storsykehus her, med tilbud på høyde med de beste universitetssykehusene. Det ville bety en nedlegging av de eksisterende sykehusene.
Nå er planene et noe mindre sykehus der vi enda ikke vet helt hva det skal inneholde og samtidig skal en drifte noen av de andre sykehusene.
Hva skal vi med et slikt sykehus? Det vil bare tappe de andre sykehusene for ressurser og likevel aldri bli et fullgodt tilbud. Disse planene bør snarest stoppes. Det eneste fornuftige er bruke ressursene på å oppruste Lillehammer, Gjøvik, Elverum og Sannerud.»

Tusen takk Torstein for at du nå står fram for løsningen som både du og mange har argumentert for lenge! Nå håper vi at andre sentrale politikere har nerver og mot til å innse realitetene i denne saken. Det er naivt å tro at Lillehammer blir valgt som akuttsykehus, der det ligger bare 30 km eller 15–20 minutters kjøreavstand fra et nytt akuttsykehus ved Mjøsbrua. Styret i Helse Sør-Øst, har presisert at lokalisering «må ivareta en balanse mellom østlige og vestlige deler av sykehusområdet». Man behøver ikke å inneha stor geografisk kompetanse for å forstå at det betyr spredning. Når man skal velge hvilket av dagens sykehus som skal bli akuttsykehus i tillegg til et Mjøssykehus ved Mjøsbrua, så vil ikke valget falle på dem som ligger 30 km (eller mindre) fra Mjøsbrua! Så nå må også andre politikere som mener at man bør satse på eksisterende sykehus i Gjøvik/Hamar/Lillehammer innse realitetene her: Aksepter Torstein Rudihagens løsning med gjenbruk og utnyttelse av eksisterende kompetanse, miljøer og fasiliteter med akuttsykehus på Elverum og Lillehammer, elektivt sykehus i Gjøvik og styrking av psykisk helsebehandling på Sannerud. Dette er lokaliseringen som totalt er best, økonomisk, miljømessig, byutviklingsmessig og samfunnsøkonomisk. Samtidig gir det den nødvendige medisinske behandlingskvalitet. De helt få og spesielle situasjoner må uansett håndteres ved de sentrale nasjonale medisinske høykompetansemiljøer i Oslo som ligger bare en kort helikoptertur unna.

Så kom igjen, Olemic Thommessen, Ingunn Trosholmen, Oddvar Møllerløkken og andre sentrale politikere som gjerne vil beholde eksisterende sykehusmiljøer. Ta til vettet og stå opp for løsningen Torstein Rudihagen beskriver. Ikke velg et dårlig kompromiss for ikke å støte andre partikolleger fra andre deler av opptaksområdet. Les Torstein Rudihagens innlegg på Facebook samt sammendraget i rapporten som er utarbeidet av Sykehusaksjonen 2020. Den gir dere oppdatert og aktuell kunnskap om situasjonen slik den er nå. Mange nye og endrede faktorer må nemlig vektlegges nå. Beslutningsgrunnlaget er svært forskjellig fra hva det var for svært mange år siden da løsningen med kun ETT stort Mjøssykehus som alene skulle dekke hele opptaksområdet ble valgt.

Svend Strand, Sykehusaksjonen 2020

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken