Det er med sjokk jeg registrerer at flere og flere av de politiske partiene lander på å åpne for abort av stadig eldre ufødte barn i mammas mage. Dette kom også nylig fra AP og SV. Det er trist at vi har kommet dit at et lite barn som vokser i mammas mage, ikke skal tilkjennes selvstendig verdi og rett til liv.

Dette lille mennesket er som du og jeg skapt av Gud og har, uavhengig av tro, en egenverdi. I dag skal man tvinges til å være et «moderne menneske», og ikke lenger få tenke eller mene «gammeldagse ting». Selv om man kan finne forskning som viser hva «moderne» mennesker skal mene, og hva som skal være politisk korrekt, så kan man også finne forskning og empiri som viser de negative sidene ved abort, både fysisk og ikke minst psykisk.

Noen mener åpenbart at i omtrent samme uke kan man både bestemme om barnet skal reddes og få leve ved oppståtte komplikasjoner, eller livet avsluttes. Å heve grensen for abort kan bortimot sidestilles med aktiv dødshjelp på gamle og syke. Dette fremmer et menneskesyn samfunnet bør kjempe imot med alle tilgjengelige midler.

Partiet de Kristne vil si JA til Livet. Vi har respekt for ethvert menneskeliv, også det ufødte livet som finnes i mammas mage. Vi vil fremme tiltak som forebygger uønskede graviditeter, som hjelper gravide å fullføre sitt svangerskap. Vi vil finne økonomiske og menneskelige ressurser som gir vordende foreldre støtte til å bære frem og fostre barnet som ventes. Uavhengig om barnet er planlagt eller ikke.

Vi vil finne bedre løsninger på veiledning, støtte og oppfølging til gravide, også med tanke på tilrettelegginger og økonomisk bistand under og etter fødselen. Vi må ta vare på barns rettsvern både før og etter de har kommet til verden, og hindre de blir kasteballer i systemet som en del opplever i dag.

Partiet de Kristne vil arbeide for rett til liv og verdi fra unnfangelse til naturlig grav, og sier et klart og tydelig JA til livet. Ingen skal behøve føle de må velge bort et barn.