Bjørn Jarle Røberg-Larsen skriver i OA i dag at Høyre endelig har sluppet katta ut av skolesekken. Ikke har jeg noen sekk, og om jeg hadde hatt det hadde ihvertfall ikke fritt skolevalg vært liggende i den. Man må ha bodd under en stein de siste årene for å bli overrasket over at Høyre går til valg på fritt skolevalg i Innlandet.

Det er heldigvis ikke kun Høyre som mener dette. Resultatene vi nettopp fikk fra skolevalget viser med all tydelighet at dette er politikk elevene ønsker mer av, også i Innlandet. Det bør vi lytte til.

Målet til Høyre er ikke at flere elever skal søke seg vekk fra nærskolen sin. Det skjedde ikke i gamle Oppland, gamle Hedmark og ikke nå heller i Innlandet. Fritt skolevalg handler om å gi rettigheter til å velge annerledes – til alle elever. Ikke kun de som er omringet med flere nærskoler.

For det vil muligens overraske Arbeiderpartiet, men valg av skoletilbud handler for mange ikke kun om valg av linje. Hvor stor skolen er, hvordan skolemiljøet er og hvor skolen ligger har betydning for hvordan hverdagen til elevene kommer til å se ut. Og det er tross alt ganske viktig for at elevene skal fullføre. Fritt skolevalg sikrer valgmuligheter til alle elever.

Jeg er ikke med på at fritt skolevalg heter karakterbasert opptak. Uansett hvilken inntaksmodell vi har, skal karakterer ha betydning. Det gjelder også nærskoleprinsippet – som beviselig ikke er noen garanti for at elevene får gå på nærskolen sin.

Innlandet kan bedre enn Arbeiderpartiets A4-løsninger i skolepolitikken.