Ja til fødsler på Gjøvik

Gjøvik kommune eier ikke Gjøvik sykehus og fatter heller ikke beslutningene omkring tilbud, kapasitet, økonomi eller øvrig innhold, påpeker Gjøvik SV.

Gjøvik kommune eier ikke Gjøvik sykehus og fatter heller ikke beslutningene omkring tilbud, kapasitet, økonomi eller øvrig innhold, påpeker Gjøvik SV. Foto:

Av
DEL

Meninger

Fødeavdelingen på Gjøvik sykehus har vært feriestengt i sommer, og har vært lagt til Lillehammer i denne perioden. Nå er jordmødrene tilbake på Gjøvik. Det er vi i SV glad for.

Gjøvik kommune eier ikke Gjøvik sykehus og fatter heller ikke beslutningene omkring tilbud, kapasitet, økonomi eller øvrig innhold. Beslutningen var det styret i Sykehuset Lillehammer som forestod. Det kan være grunn til å peke på det, når det nå er stor oppmerksomhet omkring det innbyggerinitiativet for å unngå sommerstengningen av føden som ble lansert i vår. Dette initiativet fikk ikke flertall i kommunestyret på Gjøvik av den enkle grunn at det ikke ville påvirke beslutningen.

Problemet ligger et annet sted. Det ligger i Helseforetaksreformen, som ble vedtatt på Stortinget i 2001 av Arbeiderpartiet, Høyre og FrP. SV var imot. Reformen avviklet enkelt sagt regionalt folkevalgt styring og innførte styring etter mønster fra næringslivet.

Reformen innebar tre avgjørende endringer i måten det offentlige helsevesenet blir organisert, styrt og finansiert på.

For det første ble eierskapet til sykehusene sentralisert fra fylkeskommunen til staten, for det andre ble budsjettstyring og kontantregnskap byttet ut med forretningsregnskap og for det tredje ble folkevalgt styring byttet ut med konsernstyrer. På toppen sitter Helseministeren og styrer. Sykehusene gikk fra å være sykehus til å bli foretak, og med det fra å være et sted som skal imøtekomme befolkningens behov for helsetjenester til å gjøre det som er lønnsomt.

Kampen om fødetilbudet på Gjøvik er bare ett eksempel på den jevnlige kampen om sykehusenes framtid som nå pågår over hele landet. Opprøret mot helseforetakene handler om folks grunnleggende behov for gode helsetjenester, fravær av lokal forvaltning, og om ansatte og pasienter som overkjøres av forretningsdrift og myndighetenes lønnsomhetsfokus.

Vi i Gjøvik SV vil opprettholde Gjøvik sykehus, gjeninnføre lokal folkevalgt styring av helsepolitikken, bruke offentlige bevilgninger i tråd med politiske målsettinger for helsesektoren, avvikle mål- og resultatstyringsregimet og gi ansatte tillit og mulighet til å gjøre jobben ut ifra sine faglige vurderinger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags