Høyre har nå sluppet katta ut av (skole)sekken. De vil ha konkurransebasert inntak til videregående skole. De kaller det for fritt skolevalg, men de burde kalt det for «fritt» skolevalg. For så lenge det kun er elevene med de sterkeste resultatene som skal få valgfrihet, er det ikke fritt. Da er det «fritt». Ifølge Høyres fylkestingskandidat Gjertrud Nordal er dette Høyres viktigste sak ved fylkestingsvalget i år (OA 6. sept) . Jeg håper Høyre får liten støtte fra andre partier for dette forslaget.

I Arbeiderpartiet vil vi at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring, ikke færre. Og vi vil ha en skole som løfter alle, gir muligheter for alle og er rettferdig for alle – ikke bare for dem som har sterke karakterer fra ungdomsskolen. I stedet for å utvikle et system med A- og B-skoler, er Arbeiderpartiets alternativ å sørge for at ALLE skolene våre er moderne, attraktive, har dyktige lærere med tid til hver elev, har forsterket rådgivningstjeneste, tilgjengelig skolehelsetjeneste hver dag og oppdatert læremateriell. Og ikke minst går vi til valg på en læreplassgaranti for yrkesfagelevene våre. Dette er endringer som forbedrer skolen. Høyres forslag går motsatt vei.

Høyre er dessverre ingen garantist for at ungdom skal ha en videregående skole nær der de bor. Tvert om – i Innlandet valgte vi nærskolemodellen for å skape forutsigbarhet og trygghet for alle elever. Høyres alternativ er at de som sliter med skolemotivasjonen skal busses til de minst populære skolene – gjerne langt vekk fra der de selv bor og har familie, venner og sosialt nettverk. Det høres ut som oppskriften på at flere dropper ut og avbryter skolegangen.

Høyres mål om at elevene skal konkurrere, og at elever med sterke avgangskarakterer fra ungdomsskolen skal få velge fritt – mens de som har svakere karakterer risikerer å måtte busses på kryss og tvers over store områder – er slett ikke et mål vi i Arbeiderpartiet deler.

Innlandet Arbeiderpartis politikk er at den videregående skolen i Innlandet skal bli Norges beste – ikke at vi skal akseptere en utvikling der noen skoler blir populære og andre upopulære. Skolene våre skal ikke bli enda en arena for Høyres konkurranse- og markedstenkning.

Arbeiderpartiet sier derfor nei til høyreskolen og ja til nærskolen. Som modell vil vi at elever prioriteres til den nærmeste skolen der utdanningstilbudet eleven ønsker seg finnes. Og selvsagt skal vi ha samme fleksibilitet som i dag: Elever som av gode grunner vil søke seg til skoler andre steder i Innlandet skal fortsatt kunne gjøre det. Men inntak basert ene og alene på konkurranse om karakterer er vi mot.