Gå til sidens hovedinnhold

Ja takk til gratis tannhelse

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Norge skal du få god og likeverdig helsehjelp uavhengig av hva du har på konto eller hvor du bor.

Men i dag er ikke tannhelsetjenester likestilt med andre helsetjenester. Det fører til at mange blir nødt til å utsette tannlegebesøk fordi det er for dyrt. Én av tre har droppet tannlegen av økonomiske årsaker, viser en meningsmåling Opinion tidligere har gjort for Dagsavisen. SSB har dokumentert at tannhelsen varierer etter hva slags bakgrunn du har. Folk med dårlig råd har vesentlig dårligere tannhelse enn folk med god råd.

Arbeidsledige, uføre og studenter ligger over landssnittet blant dem som sier at de har et udekket behov for tannlegebehandling. Svært mange av disse oppgir dårlig råd som årsaken. Tennenes klasseskille er med på å forverre Forskjells-Norge. Og bedre blir det ikke av at hundretusener det siste året har gått ned i inntekt, mistet jobben eller fått livsverket lagt i grus.

Når folk med dårlig råd må ta regninga selv, får de ikke dekket helsebehovet sitt. Det er usynlige køer i dagens tannhelsesystem, med folk som aldri får behandlingen de trenger. Når de med dårlig råd må droppe tannlegebesøket, eller ta opp forbrukslån for å betale regninga, viser det at vi har et stort hull i velferdsstaten. Rødt vil tette dette hullet i velferdsstatens tanngard.

Flere partier snakker om at tannhelse må behandles på linje med andre helsetjenester, uten å følge opp med tiltak og penger. I likhet med mange velgere er Rødt lei av at tannhelse er noe det snakkes mye om før valg, men uten at det skjer noe etterpå. Rødt mener alvor i denne saken, og er også villig til å bruke pengene som trengs: Av alle partiene er det Rødt som har foreslått desidert mest til tannhelse i budsjettbehandlingene i Stortinget de siste årene. Og vi har en realistisk plan for finansiering. Rødts tannhelse-reform skal betales gjennom rettferdige skatteøkninger, i hovedsak for de med inntekt over 2 millioner, formue over 10 millioner eller høye arvebeløp over 5 millioner. Folk som tjener under 600.000 kroner årlig vil ikke få økt skatt. For inntekter mellom 600-750.000 kroner innebærer våre forslag i snitt omtrent 2300 kroner mer i årlig skatt på inntekt. Og vi gjør det uten å øke oljepengebruken.

Gjenåpninga av samfunnet etter pandemien kan ta tid. Rødt vil jobbe for en rettferdig gjenåpning, som ikke bare handler om å fase ut smitteverntiltak, men også hjelpe alle dem som sliter. Og nettopp høye tannlegeregninger kan bli et problem for alle som har utsatt å gå til tannlegen under pandemien. Skal vi unngå at koronakrisa forsterker tennenes klasseskille, haster det med tannhelse-reform.

Regjeringa har gjennomført usosiale kutt i flere tannhelsetjenester. Nedleggelse av offentlige tannklinikker og sentralisering har skapt lengre vei og mindre tilgjengelighet. Da kan ikke vi bare stanse og reversere. Vi må bygge landet i motsatt retning.

Tennene er en del av kroppen. Det er ingen logisk eller medisinsk grunn til at de ikke skal behandles som det i helsevesenet. Rødt vil gjøre innfasing av gratis tannhelse til en vinnersak for venstresida i høstens valg. Vi vil prioritere en tannhelsereform hvor tennene behandles som en del av kroppen, med egenandelstak som andre helsetjenester og mål om gratis tannhelse. En tannhelsereform kan bli vår tids store reform for like helsetjenester for alle. Det er viktig for å sikre at stortingsvalget ikke bare gir et regjeringsskifte, men også et politisk retningsskifte - et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge.

På lørdag 5. juni skal vi ha stand på Storgata i Gjøvik for å sette fokus på nettopp dette tema. Kom gjerne og slå av en prat. Vi skal stå ved Kafka.

Kommentarer til denne saken