Det sto å lese i OA 30. juni, etter avgjørelsen om å gå videre med prosjektet om utbygging av parkeringshus i tilknytning til studentboliger i Røverdalen. Avisen skriver «Ifølge Sveen er kjernen i hans egen samvittighetskval kostnad kontra byutvikling og studentmiljø». Ja, Sveen burde føle seg preget, føle samvittighetskval langt inn i sjela. Aller mest for sløsing av skattekroner til et parkeringshus midt i sentrum. Studentboligene kan vel bygges uavhengig av dette. Da blir det både byutvikling og studentmiljø, uten gedigne kostnader til biler. Jeg trodde det ble arbeidet med å få bilene vekk fra sentrum, at det skulle lages parkeringstilbud utenfor sentrumskjernen – er det plutselig skrinlagt?

Politikere burde vite at i disse tider med ekstra utgifter på «alle kanter» med hensyn til koronaviruset, både innen sykehus, kommunehelsetjenesten, arbeidslivet generelt og velferdssystemet, er det hinsides å prioritere et parkeringshus midt i sentrum til 121 millioner kroner. At både rådmann/ kommunedirektør og ordfører går inn for dette er oppsiktsvekkende. Jeg er klar over at Gjøvik kommune for lengst har lagt seg flat for alt som har med studenter og deres «levekår» å gjøre, og er selvsagt ikke imot at både bosted og fritidssysler for studentene skal legges til rette for, men det kan ikke alltid ha førsteprioritet.

Sveen vil sette seg ned med Studentsamskipnaden for «å kna» prosjektet for ytterligere å få ned prisen. Jeg kan ikke saken i detalj, men forlanger virkelig Studentsamskipnaden at det må være et parkeringshus med i planene? Hvem er dette for, studentene eller byens befolkning? Studentene har jo ikke bruk for parkeringshus om de bor midt i sentrum, og har 10 minutters gange til skolen. De har dessuten byens beste kollektivtilbud rett utenfor døra. Kan ikke boligene bygges uavhengig av parkeringshus?

Det kan virke som byutvikling og behovet for å framstå som en urban by i alle sammenhenger, har gått til hodet på politikere og brukes som det viktigste argumentet både fra rådmann og politikere. De glemmer kommunens viktigste oppgave; å sørge for gode tjenester til sine innbyggere. Og innbyggerne er mer enn bare studenter, vi er 30.000 andre som bor her – må ha oppstått en glipp der.

Hvem ønsker høyere kommunale utgifter, færre lærere i skolen, enda færre plasser for syke- og pleietrengende i Gjøvik, i tillegg til en uavklart framtidig koronasituasjon – for å bruke penger på flere parkeringsplasser – til kr 660.000 kroner per stykk? Det er vanskelig å forstå at Sveen i det hele tatt er i tvil, for ikke å si at en rådmann kan foreslå å prioritere parkeringsplasser framfor kommunenes alle oppgaver.

Ja det påpekes ofte at det er forskjellige budsjett i de kommunale tjenesteområdene – men til slutt er det den samlede «kommunekassa» og politikernes prioriteringer av pengebruken som gjelder. Vi har også et kulturhus på vent, vi skal bli musikkhovedstaden ved Mjøsa – mange kostbare lovnader å ta tak i.

Jeg var på treff med fem venninner for en uke siden, hvor tre av dem i løpet av det siste året har stått i akkurat den samme kampen som pårørende, om å få hjelp til sine alvorlig syke søsken eller foreldre. At det verken er kort- eller langtidsplasser å oppdrive i kommunen. Pasient- og brukerrettighetsloven virker ukjent, et tildelingskontor som overstyrer fastlegers eller sykehuslegers anbefalinger og pasienters ønsker. DER kan du bruke 121 millioner kroner ordfører Sveen, enda monner det vel ikke.

I andre enden av livet har du barn som trenger ekstra hjelp/ressurser i skolen. Mange unge sliter med psykiske utfordringer uten å få hjelp – enda prioriteres parkeringsplasser!

Jeg trodde «hver mann sin bil» var på vei ut, det blir deling etter hvert (og sykling som Gjøvik også har brukt millioner på å legge til rette for). Når skal tjenester befolkningen tydelig trenger prioriteres? Tenk om byen var like opptatt av å bygge sykehjemsplasser i takt med etterspørselen, og ikke bare studenthybler, for å dekke den etterspørselen.

Tror både Sveen og Mathisen burde tenke seg grundig om.