Hvorfor ja til rusreform, og hvorfor nei til samme rusreform?

Ja, fordi det ikke er kriminelt å være i besittelse av og ruse seg på alkohol. Det er derfor rett og rimelig at det heller ikke skal være kriminelt å være i besittelse av og ruse seg på narkotiske stoffer. Alkoholbruk fører til kvantitativt til betydelig mer elendighet enn narkotika i Norge. Politiet har dessuten nok av andre gjøremål å bruke ressursene sine på enn å fotfølge rusbrukere.

Nei, fordi tilgjengelighet øker totalforbruket av rusmidler. Man kan ikke ruse seg oppover i livet, man kan bare ruse seg nedover, og avkriminalisering vil verken redusere tallet på overdosedødsfall eller føre til et bedre og verdigere liv for de av de avhengige som ikke evner eller ikke ønsker å slutte å ruse seg.