Engasjerte folk er godt å ha! Når man er engasjert blir man også fort frustrert, noe som har resultert i at en gruppe innbyggere sendte et brev til politikerne i kommunen hvor man sender krass kritikk til plan- og bygg i Østre Toten kommune. Politikerne diskuterte innholdet i e-posten og la en plan om å holde møter med utbyggere og kommunens ansatte hvor man fikk nøstet opp i utfordringene. Brevet ble offentliggjort.

AP sitter nå i opposisjon, og Tom Svellet så sitt snitt under åpen Post i Samfunnsutvikling 19. august til å regelrett angripe innbyggerne som sendte klage og legge all skyld på oss som sitter i posisjon nå fordi vi har gått til valg på å bli en JA-kommune.

Østre Toten skal bli en JA-kommune, og det vet innbyggerne at vi mener. Det er vel derfor de sendte brevet nå, fordi de vet vi mener alvor? Var det ikke derfor vi vant valget? Innbyggerne har tro på at vi skal klare å rydde opp i stadige strengere planer og byråkrati som særskilt AP skapte med revideringen av kommuneplanen. For som sjefen for plan- og bygg sa: De jobber etter rammer vedtatt av politikerne. Med andre ord hjelper det veldig om politikerne legger bedre rammer enn vi har i dag. Der er vi godt i gang.

Jeg er glad for at man sier ifra når noe føles ugreit. Dette skapte en lei situasjon hvor det er lett å havne i skyttergraver. Men vi har planlagt møtepunkt for å rydde opp i uklarheter og hver enkelt anbefales å ta direkte kontakt med etatsjefen slik at ting blir gjort ryddig.

Kommunestyret har et arbeidsgiveransvar, og det betyr at man skal ta vare på de ansatte. Det betyr også at man har muligheter til å gi konstruktiv kritikk. For de ansatte i etaten er veldig faglig dyktige og særskilt flinke på regler. Litt for flinke synes mange, og det kan skape mange uheldige episoder. Spesielt om man bruker tunge faguttrykk og kommunikasjonen med innbyggerne forverres av at man kanskje ikke helt vet hva som menes med forskjellige ting.

Anklager mot plan og bygg i Østre Toten har kommet i flere år. Jeg har drevet i politikken i 5 år og har tatt opp flere klager direkte med tidligere ordfører og rådmann når jeg satt i opposisjon. Jeg har også merket en bedring de siste 1,5 - 2 årene, og har påpekt det. Jeg oppfatter at arbeidsmiljøet blir bedre, sakene blir bedre håndtert og innbyggere blir møtt på en bedre måte. Ingen er feilfri, og man kan alltids ha en dårlig dag. Men ting har utviklet seg på en bedre måte den siste tiden.

Jeg selv oppfordret folk til å klage i leserbrev for en tid tilbake. Det står jeg fortsatt ved. Om noe føles feil eller urettferdig må man klage. Dersom man opplever at kommunen ikke leverer tjenestene som de burde så må man klage.

SP, Høyre, FrP og Venstre har et samarbeid hvor vi vil ha en forenkling og forbedring av rammene innbyggerne har, samtidig som vi ønsker å gi de ansatte mer rom for å veilede og sammen med innbyggerne finne gode løsninger. Instruksene er gitt, og de blir fulgt opp. Så jeg er optimistisk med tanke på at kommunen sakte, men sikkert, beveger jeg i en mer positiv retning. Byråkratiet tar tid, men intensjonene og viljen er absolutt til stede både hos ansatte og politikerne.

Dette er et leserinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter og gir uttrykk for skribentens meninger.