I forrige uke skrev jeg om den gledelige nyheten at Innlandet fylkesting tar ansvar for framtida, går inn for store og kraftige kutt i klimagassutslipp, på en god og effektiv måte gjennom å føre regnskap for utslipp og at all drift og prosjekter i fylkeskommunen må inngå i et budsjett for utslipp.

Omar Sukru Yagci fra Unge Venstre mente tydeligvis dette i seg selv ikke er nok. Det kan man for så vidt være enig i, for de konkrete kuttene må også komme. Men som jeg også viste til i mitt innlegg – og som Yagci også sa seg enig i – så har Innlandet alle forutsetninger for å ligge i front i det grønne skiftet. Vi har skogen, vi har vannkraft, vi har sterke industrimiljøer, kompetansemiljøer innen både cyber, spillteknologi og bioteknologi. Her er potensialet for nye arbeidsplasser og grønn verdiskaping enorm!

Og fylkeskommunen har også i flere år vist vilje og evne til å kutte i utslippene med miljøsertifisering av virksomhetene, biogass på flere av bussene, samt en storstilt satsing på full bredbåndsdekning – et tiltak som begrenser behovet for lange reiser samtidig som det bidrar til å holde lysene tent i hus og hjem over hele det store fylket vårt. God klima- og distriktspolitikk i skjønn forening! Og nå går vi også inn for el-ferjer på Mjøsa.

For øvrig er jeg helt enig med Yagci i at Innlandet fortjener både flere busser og mer ladeinfrastruktur. Det er det ingen som er uenige i, og vi skulle gjerne gjort noe med det. Dessverre er det litt vanskelig når høyreregjeringen kutter 100 millioner i inntektene våre.

Innlandet med Arbeiderpartiet i spissen har satt seg mål om å være fossilfri innen 2025, og med raske og effektive kutt, vil vi derfor komme med et kjærkommet bidrag til Norges mål om å kutte mer enn halvparten av våre klimagassutslipp innen 2030.

Dette står i sterk kontrast til hva Høyreregjeringen – med Venstres nestleder Sveinung Rotevatn som klimaminister – gjør. De har selv satt seg mål om å mer enn halvere Norges utslipp innen 2030, men styrer mot at de kun skal klare 21 prosent. Dette er langt fra godt nok, og man burde kunne forvente mer av «miljøpartiet» Venstre.

Jeg foreslår for Unge Venstre at de neste gang heller prøver å påvirke sin egen regjering, da det tross alt er der problemet faktisk ligger.