Odnes (53) fra Østre Toten vant kampvoteringen med nesten knappest mulig margin – 42 mot 40 stemmer. Wøien (51) fra Gran er dermed ferdig som stortingspolitiker til våren trass i at hun ønsket å fortsette.

På Stortinget i åtte år

Wøien har vært på Stortinget i åtte år. Oppland Senterparti har i dag én representant på Stortinget, men Odnes bør ha gode muligheter til å få en stortingsplass.

Han er fylkesvaraordfører i Oppland og leder i Oppland Sp. Han er også vararepresentant på Stortinget.

Nominasjonsmøtet foregikk på Otta, og det var hele 18 innlegg i debatten om hvem som burde få førsteplassen på lista. Både Wøien og Odnes var i den delte innstillingen foreslått som listetopper, og begge hadde på forhånd sagt klart fra at de ikke ønsket andreplassen.

Strand på andreplass

Den gikk i stedet til ungdomskandidaten Marit Knutsdatter Strand fra Øystre Slidre, det også etter lang debatt. Hun kan nå forberede seg på å bli vararepresentant for Odnes.

Som nummer tre kommer Bengt Fasteraune fra Dovre og fjerdeplassen gikk til Aud Hove, Skjåk.

På femteplass ble Gunnar Kaus valgt ved akklamasjon

På sjetteplass var Ola Tore Dokken innstilt av komiteen. I tillegg ble Linda Mæhlum Robøle foreslått. I avstemningen fikk Ola Tore Dokken 52 stemmer, Linda Mæhlum Robøle fikk 25 stemmer.