Sammen med Frivillighetssentralen, Ung I Gjøvik og Politiet har de tatt kontakt med andre frivillige lag og foreninger med oppfordring om å delta.

Det betyr at de går sammen om å gjøre en innsats for de mange barn og unge som ikke helt får til å overholde oppfordringen om å holde seg mest hjemme, og om å holde god avstand til andre når de er ute. Og ikke minst unngå å være flere samlet. Allerede nå i helga har de startet så smått, men de trenger flere trygge voksne som kan være med å bli en «hold- avstand- venn».

Inviterer frivillige lag og foreninger

- Vi skal ikke være noe politi som jager folk hjem, men være trygge voksne som kan snakke litt med dem, på riktig avstand, gi noen gode råd, høre litt om hvordan de har det i denne tiden, og rett og slett være litt tilstede sier Evensen og presiserer at han er med som engasjert pappa og fritidsleder.

De inviterer derfor frivillige lag og foreninger til en form for tilstedeværelsestjeneste både på dag og tidlig kveldstid. Det de ønsker er at mange vil melde seg til å gå sammen et par tre stykker og rusle rundt på viktige plasser der det lett samles mange barn og unge.

En egen sentral

De har i samarbeid med politiet delt inn kommunen i roder med hver sin ansvarlige. For å sikre koordinering og fordeling av frivillige til de ulike rodene og gi nødvendig opplæring blir det etablert et eget telefonnummer. Kirken Min ved Karsten Torp stiller med en ansatt som kan gjøre denne jobben, men det vil også være mulig å melde seg til tjenesten via frivillighetssentralen.

– Vi ønsker å bemanne hver rode med to personer i tidsrommet 12.00-22.00 hver dag fordelt på to timers-økter.

For å holde kontinuitet og mulighet for å gjøre endringer blir det opprettet ei egen prosjektgruppe som består av Fredrik Lykken (politiet), Karsten Torp, Randi Hermandrud (Ung I Gjøvik), Anne Marthe Zettervall (Gjøvik kommune) og Arne Evensen.

– Vi kommer vil også utstyre alle med informasjon hvor barn/unge som har behov for noen å snakke med kan henvende seg til, forteller initiativtakerne.

Dette er oppgaven de frivillige får:

 1. Hold 1 meter avstand når dere går
 2. Gi gode råd om å holde avstand og overholde smitteregler
 3. Oppfordre til å ikke være flere enn 5
 4. Oppfordre til å forlate stenget parker/ballbinger osv.
 5. Behandle alle likt
 6. Vær blid og vennlig
 7. Vær hjertelig
 8. Gi mye ros
 9. Vis interesse
 10. Vær forsiktig
 11. Lytt
 12. Hjelp
 13. Ikke utøv makt