Stine Sofies Stiftelse skal i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) forske på om barnehageansatte kan bli tryggere på å håndtere vold og overgrep mot barn. I den forbindelse er alle barnehager i Gjøvik og omegn invitert til å bli med på forskningssamarbeidet.

Samarbeidet mellom stiftelsen og FHI handler om Stine Sofie Barnehagepakke, som er et opplæringsprogram for barnehageansatte om avdekking av vold og overgrep mot barn.

Unik forskning

‒ Folkehelseinstituttet skal undersøke om ansatte, etter å ha gjennomgått opplæringen, blir tryggere og mer handlekraftige dersom de mistenker at barn i deres barnehage utsettes for vold eller overgrep, sier Ole-Morten G. Mouridsen, barnehagepedagog og fagrådgiver i Stine Sofies Stiftelse i en pressemelding.

Mouridsen sier videre at dette er unik forskning i norsk sammenheng, og at så vidt de vet har ingen andre opplæringsprogram for ansatte i barnehage gjennomført en tilsvarende dokumentert effektstudie.

Gratis å bli med

Det er gratis for barnehagene å bli med på forskningen, og de som deltar vil motta opplæring enten nå til høsten, eller høsten 2023.

‒ Ved å delta får de ansatte både grundig opplæring og en mulighet til å bidra til helt ny forskning, sier Mouridsen.

Opplæringen gjennomføres ved at to fra hver barnehage deltar på tre heldagssamlinger over en periode på rundt seks måneder. Mellom hver samling vil det faglige innholdet bli tatt med tilbake til barnehagen, med både oppgaver, verktøy og veiledning fra Stine Sofies Stiftelse.

Det vil også bli sendt ut en undersøkelse på tre forskjellige tidspunkt hvor alle barnehagene skal svare. Det er FHI som skal gjennomføre den og analysere resultatene.