Gå til sidens hovedinnhold

Investeringen hviler på at målet er faglig anbefalt

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tidligere har sykehusprosesser i andre fylker gått foran Innlandet. Det må ikke skje igjen. Mange milliarder kroner skal investeres i sykehus og pasientbehandling i vår region. Og helt sentralt: Investeringen hviler på at målet er faglig anbefalt.

Hvis vi som politikere begynner å vedta at vi vil ha løsninger som ikke er faglig anbefalt, så sier vi i realiteten: «Vær så god. Dere andre som har viktige prosjekter og som er faglig anbefalt, dere kan gå foran oss. Vi kan vente. Styrkingen av pasienttilbudet i Innlandet kan utstå en stund til. Pengene kan brukes hos dere i stedet.»

Det vil være en helt feil vei å gå.

Målbildet for Innlandet bestemmes hverken i fylkestinget eller i kommunestyrene. Det inngår i statens nasjonale helseplaner. Vil vi bryte med de føringene og kjempe for løsninger som er faglig frarådet, er det ikke pasientene i Innlandet som tjener på det.

For oss er det viktig at investeringene i forsterket pasienttilbud i Innlandet nå faktisk blir realisert. At vi ikke bidrar til usikkerhet eller motstand som kan gjøre at investeringene havner andre steder. Vi trenger investeringene hos oss.

Og hensynet til pasienten må være styrende. Ikke alt mulig annet. Byutvikling, lokale arbeidsplasser, klimaspørsmål og slike forhold – må være underordnet hensynet til pasientene.

Når det er hensynet til pasientene som skal være styrende, må også investeringene gi forbedret pasientbehandling. Ikke bare videreføre dagens fragmenterte pasienttilbud, ved fysisk oppgradering av dagens bygningsmasse.

I Arbeiderpartiet ser vi på helsespørsmål og sykehus gjennom sosialdemokratiets briller og med solidaritetsidealet som bakgrunn. Spesialisthelsetjenesten skal gi trygghet for alle, likeverdige tilbud og sikre de svake og de som ikke har noen til å ordne opp for seg. Vi prioriterer pasienten framfor alt annet. Og vi har som mål å fjerne sosiale forskjeller i tilgangen på de beste helsetjenestene.

Styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst har både i fylkestinget og i pressen fremhevet noen viktige momenter. For det første at pasientene ikke skal trenge å sendes mellom sykehusene, eller være avhengig av at helsepersonell sendes rundt. For det andre at det skal være balanse mellom østlige og vestlige deler av sykehusområdet. For det tredje å flytte oppgaver ut fra Oslo; at flere av de behandlingene vi nå må til Oslo – eller Trondheim – for å få, kan vi i framtida få hos oss. Det vil være bra for pasienter og pårørende i Innlandet.

Det beste valget for Innlandet er å slå ring om beslutningen om et sykehus ved Mjøsbrua, og å ta innover seg målbildet om at det i tillegg skal være et akuttsykehus og et elektivt sykehus. Det absolutt dårligste alternativet er å la avgjørelsen om sykehusstruktur for Innlandet ligge fortsatt uavklart, overlatt til vekslende krets- og regionkamper, og bygge på en struktur som opprettholder problemene for pasientene og opprettholder de sosiale forskjellene inn i framtida i stedet for å fjerne dem.

Kommentarer til denne saken