Jeg viser til artikkel i OA mandag 28. mars, om hemmelighold i Nye veier. Praksis i Nye Veier er at styreprotokollene legges ut og er offentlig tilgjengelig slik det skal være i henhold til lovverk. En glipp gjorde at mange protokoller falt ut av nettsiden. Nettsidene våre er nå oppdaterte med de styreprotokollene som foreligger. Det må imidlertid påregnes at ikke alt som behandles i styremøtene kan offentliggjøres blant annet av hensyn til konkurranser og kontraktinngåelse. Derfor er enkelte deler av protokollene sladdet og kommer fortsatt til å være det.

Når det gjelder kritikken fra styreleder Jørgen E. Galtestad i Smedmoen-Skulhus-Unset grunneierlag om at Rv4 ikke er prioritert, og at han ikke savner avklaringer om dette, vil jeg henvise til pressemelding fra Nye Veier 17. desember i fjor. Der kunngjorde vi at selskapets styre prioriterte to nye strekninger. Rv4 var ikke blant disse.

Les gjerne pressemeldingen her.

Når styret i Nye Veier prioriterer nye strekninger, skaper vi alltid kommunikasjon omkring dette. Det er en viktig milepæl i selskapet.

I Nye Veier har vi nettopp overtatt prosjektet fra Statens vegvesen. Vi er i gang med analyser og problemforståelse, men det er nok et stykke fram og en god del arbeid før Rv4 fra Hunndalen til Mjøsbrua tas videre til prioritering.