Innspill til Innlandet

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Norsk Lektorlag har som hovedparagraf at skolens kjerneoppgave er undervisning. Skolens kjerneoppgave er under press og må vernes. Hvis fylkesrådet i budsjettarbeidet prioriterer kompetanse og fag, har lektorlaget sentralt følgende innspill til Innlandet fylkeskommune:

- Skolene må få nok penger til kjøp av lærebøker. Den såkalte digitaliseringa svikter rett som det er.

- Prioriter ressurser til skolenivå: Kontaktlærere og muligheter til organisatorisk / nivåmessig differensiering.

- Alle skoler må sikres et budsjett som dekker vikarutgifter, (ikke «lærerfrie timer»), og for å utjevne forskjeller skoler imellom.

(Kilder: Lektorbladet 4/20 – sentrale og lokale forhandlingsutkast)

- Styrk fagnettverk (jfr. Blinderndagen – Universitetet i Oslo) og samarbeid mellom skoler. Vi har et offentlig skolesystem, og de videregående skolene må tilstrebe samme faglige nivå.

- Fylkesrådet bør vurdere alternative løsninger når det gjelder antall direktører og lønnsnivå innafor egen sektor. Er det rimelig at en direktør med liten formell utdanning/ fagkompetanse innafor sitt ansvarsområde tjener det dobbelte av universitetsutdanna lektorer?

- Få skoler er bygget med så mye plass til hver enkelt som kreves nå. Arbeid som ikke må skje på skolen bør utføres fra steder (hjemme) der forsvarlig smittevern kan overholdes. Tilstedeværelse på skolen når vi ikke har undervisning eller møter, er unødvendig anstaltmakeri. Lærere og lektorer har vel også krav på godt smittevern?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags