Det er Adra Norge som drar i gang sin årlige innsamlingsaksjon her i distriktet den uka.

– Innsamlingsaksjonen pågår i hele september, men i Gjøvik vil vi være ute mandag, tirsdag og onsdag til uka, sier Eddy Paasche i Adventkirken i Gjøvik.

Adra er Adventistkirkens globale utviklings- og nødhjelpsorganisasjon. Nettverket er etablert i 130 land.

Årets innsamlingsaksjon har Etiopia som fokusland, og pengene som kommer inn vil i første rekke benyttes til utdanningstiltak.

– I Etiopia bygger Adra videregående skoler, håndvaskstasjoner og separate latriner for gutter og jenter, forteller Paasche.

Adra jobber også for at alle barn, også de med spesielle behov, skal ha en naturlig plass i skolen, og vektlegger betydningen av utdanning for jenter. – Pengene vil også gå til videreutdanning av lærere og rektorer, sier Paasche.