I en ny undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Sparebank 1 Østlandet, svarer 95 prosent av innlendingene at de utfører nødvendig vedlikehold på boligen sin hvert år.

Det er ifølge Sparebank 1 Østlandet mer enn i noen annen landsdel.

Årlig sjekk

På landsbasis svarer åtte av ti det samme.

– Dette er sterke tall og viser at vi er opptatt av å ta vare på boligen vår. Nå som høsten står for tur, er det et perfekt tidspunkt å ta den årlige sjekken, sier forsikringssjef Kjetil Nyborg i Sparebank 1 Østlandet.

Som huseier har man en plikt til å utføre nødvendig vedlikehold på boligen. Om man ikke gjør dette, kan det føre til redusert forsikringsutbetaling om det skulle bli skader som følge av dårlig vedlikehold.

– Rundt halvparten kjenner i liten grad til vedlikeholdsplikten. Det er smart å sette seg inn i dette, det gjelder både for boliger og hytte, sier Nyborg.

Han råder alle til å gjøre «helsesjekken» av huset og vedlikeholdet til en årlig tradisjon, gjerne tidlig på høsten.

– Da er huset klart for vått og kaldt vær.

Vedlikeholdstips

Nyborg har også noen tips angående vedlikehold av boligen nå til høsten:

  • Sjekk takrenner og nedløp. Rens dem slik at det ikke blir oversvømmelse.
  • Kontroller taket. Se etter skader på taktekking og om det er tett.
  • Sjekk yttervegg og beslag over vinduer og dører. Er det tett og uten skader?
  • Kontroller dreneringen rundt huset.
  • Kontroller brannvarslere og brannslukkingsapparat.
  • Kontroller og rengjør filteret på varmepumpen, bestill kontroll av den om det er lenge siden sist.
  • Påse at skadedyr ikke har mulighet til å ta seg inn i huset.