Tre av fire Innlendinger forteller at de kommer til å kutte i forbruket framover, og bedriftenes forventninger til framtida er i dag like lave som de var under pandemien, viser en undersøkelse Kantar har gjort på vegne av SpareBank 1 Østlandet.

Samtidig viser NHOs nyeste medlemsundersøkelse at det går dårlig for bedriftene i Innlandet i dag.

Tallene er med på å danne bakteppet for problemstillingen om de økonomiske forventningene i Innlandet som tas opp under årets Agenda Innlandet-konferanse på Gjøvik onsdag.

Her skal sjeføkonom i Sparebank1 Østlandet, Bjørn-Erik Orskaug, holde innlegg om bedriftenes forventninger.

– Forventningene samlet sett er like svake som de var i begynnelsen av pandemien, forteller Orskaug.

Under konferansen onsdag er det en rekke prominente gjester på agendaen. Det er mange som skal si noe velment om driften av Norge og av Innlandet.

Liten tro på lønnsomhet

Sterk prisvekst og økte renter har økt utgiftene for alle, og flere kjenner på strammere økonomi og behov for å gjøre tilpasninger.

Økte priser på innsatsvarer og lange leveringstider er også faktorer som påvirker bedriftenes forventninger i dag, forteller Orskaug.

Forventningene til omsetning og etterspørsel har sunket mest hos bedriftene det siste halve året. Forventningene til lønnsomhet synker også.

Dette henger mye sammen med at bedriftene ser at de ikke kan kompensere økte kostnader med like høye prisøkninger ut til kundene, ifølge Orskaug.

Tallene er hentet fra Forventningsundesøkelsen, som ble gjennomført av Kantar på vegne av SpareBank 1 Østlandet i uke 45–47 i fjor.

Her er 520 privatpersoner og 500 bedrifter i Innlandet spurt om grad av optimisme på ulike indikatorer for økonomisk utvikling.

Få frykter konkurs

Forventningene faller i alle bransjer, men aller mest innen bygg og anlegg.

Primærnæringen, industri og varehandel er andre med lave forventninger til framtida – og dette er alle næringer som er store i Innlandet.

– Bedriftene sier at det har gått dårlig og vil gå dårlig framover. At pessimismen råder i Innlandet skyldes nok blant annet hva vi driver med av næring her. Næringssammensetningen gjør at vi blant annet er noe mer eksponert for økte kostnader, sier Orskaug.

Bekymringene for fortsatt økt prisvekst er ifølge undersøkelsen lavere enn i forrige halvår, mens det fortsatt er få som frykter konkurs.

Krise som den nye normalen

Agenda Innlandet-konferansen har de siste fire årene samlet deltakere fra næringsliv, politikk, forvaltning, forskning og utdanning, og tar for seg utvalgte tema som er viktige for Innlandet.

I år settes søkelyset på de store hendelsene ute og konsekvensene her hjemme, og hvordan man former det nye Innlandet i en tid der krise er den nye normalen.

Blant spørsmålene som skal belyses er økonomi, og da med særlig vekt på hvordan den vil utvikle seg framover – og hva det har å si for Innlandet som helhet.

– Konjunkturutviklingen danner et dystert bakteppe for bedriftene. Et poeng med konferansen må likevel være å heve blikket for å tenke langsiktig næringsutvikling for hele Innlandet, tross utfordringer bedriftene står oppi i dag, sier Orskaug.

Agenda Innlandet

Agenda Innlandet er et samarbeidsprosjekt mellom LO, NHO, SpareBank 1 Østlandet og Innlandet fylkeskommune. Aktørene har som ambisjon å løfte Innlandet som region, og bidra til at Innlandet får større nasjonal synlighet og økt gjennomslagskraft.

Agenda Innlandet-konferansen er Innlandets viktigste møteplass for næringsliv, politikk, forvaltning, forskning og utdanning. Konferansen vil presentere utvalgte tema som er viktige for Innlandet og som inngår i arbeidet med nasjonalt gjennomslag.

INNspirator skal løfte unge voksne fra Innlandet gjennom samlinger og arbeid med kunnskap, nettverksbygging og delingskultur.

Kunnskap, fakta og innsikt vil danne grunnlaget for å fortelle om Innlandets muligheter og vise potensiale for verdiskaping, men også for å avdekke enkeltsaker og områder der det er behov for endring av rammevilkår eller nasjonal politikk.

Kilde: www.agendainnlandet.no/om-agenda-innlandet