For to år siden ble innleieregelverket strammet betydelig inn. Reglene som nå gjelder fanger godt opp både politikernes og bedriftenes ønsker om et seriøst arbeidsliv, med strenge regler. Problemet er at dette regelverket ikke følges godt nok opp og det får få eller ingen konsekvenser for de som bryter dagens regelverk.

En viktig ting med regelverk er at det er de som bryter reglene som skal straffes og ikke at man skal lage et regelverk som straffer alle også de som følger reglene.

De seriøse aktørene i bygg og anleggsbransjen er ikke engstelige for kontroller om både lærlingeandel i offentlige prosjekter, at det er ordnede arbeidsforhold, andelen fagutdannede, hms kort, systemer for skatt og avgift og alt annet som er viktig på en arbeidsplass for å skape gode forhold for trivsel, trygghet, innovative løsninger og grønne bygg for fremtiden.

Regjeringen snakker nå om å forby innleie i et geografisk område og det snakkes som om det er en hel bransje som har dårlige arbeidsforhold. Dette stemmer ikke! De aller fleste bygg og anleggsplassene er gode arbeidsplasser som leverer bygg og infrastruktur for fremtiden, med ansatte som er faglig dyktige, stolte av den jobben de gjør og de får betalt for sin viktige innsats.

I bygg og anleggsbransjen er det stort behov for fagfolk og vi trenger at flere snakker positivt om den viktige jobben som gjøres, istedenfor å skape et inntrykk av at dette er en bransje med mye grums.

Hvorfor er det så viktig å kunne leie inn ansatte i perioder? Dette er viktig både for offentlige og private bedrifter, for helse og omsorgsetaten i kommunene og for bygg og anleggsbransjen. I bygg- og anleggsbransjen er det ikke slik at prosjektene kommer i rekkefølge og at den ene jobben avløser den andre. Noen ganger er det svært mye å gjøre og noen ganger roligere, noen ganger er det store prosjekter og noen ganger små prosjekter. Det kan også variere fra sesong til sesong og år til år. For at man da skal slippe å permittere ansatte så er det noen ganger behov for å leie inn noe arbeidskraft for en kortere eller lengre periode. Det kan også være at det er spesialkompetanse som trengs kun i en kort periode og som det er for dyrt for bedriften å ha i fast, full stilling.

I Norge er det mange små og mellomstore bedrifter som er grunnfjellet av vårt næringsliv. Disse bedriftene er også spredt utover det ganske land i både bygd og by. Med et enda strengere regelverk for innleie, er vi også bekymret for at dette vil gå mest ut over små og mellomstore bedrifter i distriktene. Her vil det naturlig nok være et litt mindre tilfang av både prosjekter og kanskje også av faglært arbeidskraft og spesialkompetanse. Vi kan komme i en situasjon der mindre bedrifter vanskelig kan ta på seg oppdrag hvis de ikke kan ha fleksibilitet i å leie inn noe ekstra kompetanse i perioder. Dette er slett ikke ønskelig, da bygg og anleggsbransjen er svært stolte av at vi er den største distriktsnæringen i landet.

De seriøse aktørene i bygg- og anleggsbransjen ønsker strenge og rettferdige regler og de ønsker at arbeidsplassene skal være både trygge og trivelige for alle ansatte. Det jobbes hardt og seriøst hver eneste dag for at både bygg, boliger, veier og bruer skal bygges grønt og sikkert av stolte ansatte. Vi trenger sårt flere fagfolk til vår bransje både nå og fremover og vi trenger politikere som fremsnakker både bransjen, fagopplæringen og at vi skal spille på lag for en trygg og fremtidsrettet bransje.

Sammen skal vi bygge Innlandet!