Innlandets grønne Gull

Det grønne skiftet starter lokalt.

Det grønne skiftet starter lokalt. Foto:

Av
DEL

MeningerKjære lokalpolitiker. Nå står vi ovenfor den aller største utfordringen vi noensinne har gjort, klimaet truer vår eksistens, vi må handle nå.

Er du som lokalpolitiker i tvil om hvordan du kan bidra til utslippsreduksjon i din kommune, har vi i Skogselskapet i Oppland noen gode råd om hvordan dette kan gjøres lokalt.

Aldri før har verden hatt behov for mer bærekraftige og fornybare løsninger som sol, vann, vind og skog. Om vi skal erstatte svart karbon med grønt karbon, er vi nødt til å bruke mer tre og mindre olje. Vi som bor i Innlandet har mye skog og tre. Kortreist tre. Vi bør gå foran og utnytte dette. Det grønne skifte kan gjennomføres lokalt. Som kommunepolitiker kan du stille krav til at din kommune skal bygge med klimavennlige materialer. På den måten kan du bidra til lokal næringsutvikling, samtidig som du bidrar til å nå FNs og menneskenes klimamål.

Slik kan du få din kommune til å bruke mer tre.

I kommunen er planverket styrende, her er det viktig med tydelige føringer. Først er det viktig å fatte et politisk prinsippvedtak om bærekraftig bygging.

De kan utformes slik:

- Kommunen har som målsetting å oppføre kommunale bygg i fornybare materialer, med minimum 50% reduksjon av CO2-utslipp sammenlignet med referansebygg. Kommunale bygg skal oppføres innen bærekraftige rammer.

- Bygg i kommunens regi skal alltid vurderes utført i tre baserte konstruksjoner. Dette skal fremgå av alle anbudsgrunnlag laget i kommunal regi.

- Det skal foreligge livsløpsanalyse (LCA) av alle kommunale nybygg og omfattende renoveringer.

- Alle målene ovenfor skal innarbeides i relevante kommunale planer og strategier.

Du kan også jobbe for at det fattes enkeltvedtak om at en bestemt skole eller et bestemt omsorgssenter, idrettshall osv. skal bygges i tre.

Skal bygg rehabiliteres kan du bidra til å stille krav om bruk av miljøvennlige materialer. Tre er et materiale som egner seg til oppgradering av eksisterende bygg, som vegger, tilbygg, nytt tak osv.

Trenger du som politiker i din kommune råd og tips til å forstå mer om hva skogen betyr for din kommune hjelper, vil vi i Skogselskapet gjerne hjelpe til med dette.

Det grønne skiftet starter lokalt. Du kan alltid finne gode eksempler i din kommune. Et eksempel er Heidal stavkirke datert tilbake til tidlig 1200-tall. Tømmeret i denne stavkirka har bundet karbon (CO2) fra sen vikingtid (slaget på Stiklestad). Karbonet er fortsatt lagret i tømmeret i denne kirka.

Det enkleste er å starte med å bygge i TRE!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags