Tor Erik Pettersen" /> Tor Erik Pettersen" /> Gå til sidens hovedinnhold

Splittet syn om sjukehusene

Artikkelen er over 14 år gammel

Innbyggerne i Oppland og Hedmark er splittet i synet på hvem som bør eie sjukehusene. 40 prosent mener det er greit som i dag, 30 prosent vil at fylkene skal ha kontrollen - mend de andre ikke mener noe som helst.

Det viser undersøkelsen som Sentio har utført for magasinet til OA som kommer ut i dag, lørdag. Det er fem år siden Helse Øst og staten tok over eieransvaret for sjukehusene som fylkeskommunene hadde tidligere. Helseminister Sylvia Brustad mente i sin tale i forbindelse med markeringen at staten har mye å være stolt av i helsesektoren.

Misfornøyd

Men langt fra alle er like fornøyd som statsråden, viser meningsmålingen fra Sentio.

Men om man ikke har tro på at staten bør styre sjukehusene, er det heller få som mener det er riktig at Oppland og Hedmark i fellesskap skal ta oversjukehusene - i region Innlandet. 42,5 prosent av de spurte nei på dette spørsmålet. 27 prosent ønsker imidlertid en slik ordning, mens 30,2 prosent ikke vet hva som er best for de lokale sjukehusene.

Det er små forskjeller på meningene på tvers av kjønn. 43,6 prosent av mennene svarer nei på spørsmålet, mens tilsvarende tall er 41,6 prosent blant kvinnene. Litt flere menn har gjort seg opp en mening om spørsmålet, mens 27 prosent svarer «vet ikke» av mennene, er 32,6 prosent av kvinnene usikre.

Fornøyd

Undersøkelsen viser videre at valdriser og lillehamringer er mest fornøyd med tingenes tilstand. Av de spurte i Valdresregionen sier 52 prosent nei til spørsmålet om de nye regionene bør overta, mens 50 prosent i Lillehammerregionen svarer det samme.

Minst fornøyd er befolkningen i Hadelandsregionen. Her svarer 36,8 prosent at staten fortsatt bør beholde eierskapet, mens nøyaktig like mange mener de nye regionene bør overta.

I Gjøvikregionen mener 45,5 prosent at eierskapet bør være som det er i dag, mens 22,8 prosent mener regionene bør overa. Her er usikkerheten stor, nesten 32 prosent svarer «vet ikke» på spørsmålet.

Aldersgruppene 36-45 og 46-55 år er mest fornøyd med sykehusene.

Mer om undersøkelsen i Magasinet i OA i dag!