Gå til sidens hovedinnhold

Innlandet trenger mer høyrepolitikk

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ett år igjen til stortingsvalget. Det er ett år igjen til vi igjen skal velge retningen for Norge og for Innlandet. Vi mener at Innlandet trenger mer Høyrepolitikk, ikke mindre. Innlandet trenger et parti ved roret nasjonalt som evner å gå fremlengs fremover. Vi trenger et parti som utvikler løsninger på dagens og morgendagens utfordringer, og ikke møter utfordringene med gårsdagens løsninger basert på gårsdagens virkelighet.

Med Høyre ved roret skal et av kjennetegnene ved Innlandet være bolyst, ikke boplikt!

Noe av det viktigste bidraget til bolyst er å sikre gode barnehager og kvalitet i skolen. Det gjør vi ved å være opptatt av innholdet – ikke av om det er private eller offentlige aktører. Det gjør vi ved å stille krav og gi muligheter til den enkelte – ikke ved å la systemet være viktigere enn den enkelte.

Vi vil fortsette å fokusere på kvalitet og innhold i eldreomsorgen, og å skape pasientens helsetjeneste, På Høyres vakt har barn-og ungdoms psykiske helse blitt tatt på alvor, og elevene blir nå møtt med faget livsmestring. Vi skal fortsette å tenke nytt. Hvor godt vi lykkes som samfunn avspeiles nemlig etter min mening av hvordan vi tar vare på menneskene rundt oss.

Vi må skape mer, ikke skatte mer. Arbeidsplasser og gründervirksomhet er nøkkelen til videre vekst og veien ut av koronakrisen. Da må vi legge forholdene til rette for at nettopp det skal skje. Mer skatt betyr større byrder for virksomhetene. Vi må sørge for at industrimiljøene på blant annet Raufoss, Moelven og Kongsvinger, og IKT miljøene på blant annet Gjøvik, Lillehammer og Hamar, får det handlingsrommet de trenger til å bevare og utvikle seg videre. Grunnlaget for vårt næringsliv er kompetente medarbeidere, derfor må vi fortsette å satse på kompetanseutvikling og sterke utdanningsmiljøer.

Vi må sørge for at gründerspirene og landbruket i Innlandet ser muligheter og har rammer som er levedyktige.

Borgerlig politikk bygges nedenfra og opp – det gjelder for bygd og by. Da skal sentrale myndigheter tilrettelegge for nettopp det. Med Høyre ved roret har eksempelvis kommunene fått medhold i 9 av 10 innsigelsessaker på arealplan mellom stat og kommune. Vi arbeider for å ytterligere begrense innsigelsesinstituttet for å trygge at lokalsamfunnene får utløse sitt potensial for vekst og samfunnsutvikling.

Vi må ha infrastruktur som muliggjør flyt av varer og personer. Med Høyre ved roret har Innlandet opplevd en historisk satsing på veibygging. Det vil vi fortsette med, og Innlandet Høyre er tydelige på at vi skal ha 100 prosent bredbåndsdekning.

Vi må se verdien av deltidsinnbyggerne som en ressurs og mulighet. Som Norges største hyttefylke med 85 000 fritidsboliger må vi fortsette å utvikle politikk som i enda større grad involverer hyttefolket lokalt og regionalt, og at politikken i større grad avspeiler hvor og hvordan nordmenn faktisk lever sine liv.

I en skiftende tid er trygghet og beredskap viktig. I 2020 er forsvarsbudsjettet på over 60 milliarder kroner. Det utgjør en reell økning på over 30 prosent fra da de rødgrønne styrte. Høyre er tydelige på Innlandets posisjon som forsvarsfylke, med både satsing på Cyberforsvaret på Lillehammer, Rena leir, felles rekruttskole på Elverum og Heimevernsskolen på Dombås. Innlandet Høyre vil fortsette å kjempe for en brigade sør.

Men kanskje aller viktigst - Høyre vil fortsette å være den tydeligste og sterkeste stemme for at kommunereformen fortsetter. Innlandet består fremdeles av 46 kommuner, det eneste fylke uten en sammenslåing på hele 55 år, og med antakelig norgesrekord i antall interkommunale samarbeid. Kvaliteten og attraktiviteten i kommunene bør utvikles av demokratiske enheter – kommunestyrer - i større kommuner. Vi må rive ned grensene, se fremover og skap fremtiden basert på fremtidens premisser.

Kommentarer til denne saken