NTNU-styret har fått ei lengre ønskeliste fra alle sine fakulteter med ønsker om nye studieplasser for neste skoleår. Men torsdag vedtok styret at de eneste nye studieplassene de ber departementet om ny finansiering til, er 20 plasser for medisinstudenter på Gjøvik. Det betyr at landets største universitet, NTNU, legger betydelig tyngde bak ønsket om å få til et desentralisert medisinstudium ved campus på Gjøvik.

Samme dag hadde en delegasjon med blant andre fylkesordføreren, Gjøvik-ordføreren og viserektoren ved NTNU Gjøvik booket seg inn til et møte med sjefen for Kunnskapsdepartementet, forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Her påpekte de selvsagt at et enstemmig fylkesting står bak medisinplanene på Gjøvik, at saken er løftet både lokalt, regionalt og på landsmøter i de store partiene, og at Gjøvik kommune står klare til å rulle ut den røde løperen for fiks ferdige byggeplaner som kan lokalisere medisinstudentene kloss inntil Institutt for helsevitenskap. 

Les også

Det ville være en glede og en fjær i hatten om studiebyen Gjøvik kunne bidra til å løse lege­mangelen

NTNU har til og med i sitt høringsinnspill luftet mulighetene for felles lokaler i det nye Mjøssykehuset, slik de allerede har god erfaring med fra Trondheim og St. Olavs hospital. En aktør som NTNU har økonomiske muskler til det, og Sykehuset Innlandet vil trenge absolutt alle bidrag som tenkes kan til å få ned investeringskostnaden på Mjøssykehuset.

Det er egentlig bare for de som bestemmer å trykke på ja-knappen, så står NTNU og Gjøvik parat til å kaste seg inn i dugnaden for å gjøre noe med legemangelen i Norge. Det vil i seg selv bidra til mer stabilitet i Innlandet gjennom at flere titalls legestudenter da til enhver tid vil være i en form for praksis her, og kanskje vil flere av de unge medisinerne bli i regionen. Det trenger Innlandet. 

Argumentene er mange og de er gode. Men fra gammelt av er det Universitetet i Oslo som har hatt hegemoni på å utdanne leger i Helse Sør-Øst, og de har vært lite lystne på å åpne for at også NTNU skal få slippe til. Slik sett er dette en «god», gammeldags maktkamp, der Gjøvik og NTNU nå har posisjonert seg svært godt.