Innlandet taper igjen på Høyre-regjeringens statsbudsjett. Åtte år med Erna Solberg & Co har blitt åtte krevende år, for Hedmark og Oppland og nå Innlandet. Innlandet ønsker vi å satse på en politikk for framtida, med positiv utvikling, Høyreregjeringa bidrar ikke til dette.

Statsbudsjettets «gave» til Innlandet fylke, er et kutt på 100 millioner kroner. Dette gir mindre til fylkeskommunen i Innlandet som skal levere videregående skoler, veier, kollektivtjenester, kultur, næringsutvikling, bredbånd og folkehelse.

Med mindre penger, er det mye fylkeskommunen ikke får tatt tak. Mindre muligheter til å støtte gode kulturprosjekter, brems i rehabilitering av skolene våre, vi kan ikke oppruste fylkesveiene som vi ønsker, bredbåndsutbyggingen vil ikke gå like raskt. Høyreregjeringen gir oss færre muligheter.

Regionale utviklingsmidler er viktig for Innlandet. Midlene har blant annet finansiert kommunale næringsfond og var med på å skape lokale arbeidsplasser. Sterk innstramming i rammeoverføringer er ikke med på å gi oss til mulighetene Høyre lovet oss.

Forslag til statsbudsjett for 2021 sørger for at Innlandet ikke får friske midler til store oppgaver, de nye oppgavene fra regjeringen blir ikke finansiert, et finansieringsfond for å kunne realisere mulige arbeidsplasser innenfor fornybare ressurser jord og skog lar vente på seg.

Kultur er et stor og mangfoldig felt. Arbeidsplasser, frivillighet, folkehelse, fysisk helse, mangfold, møteplasser, opplever for alle og samhold – er noe av det vi får av kulturen. Innlandet fylkeskommune ønsker å bidra og være en utviklingsaktør. Dette er vanskelig når midlene til gode tiltak blir mindre og mindre.

Det ligger prosjekter, investering til utvikling, støtteordninger klare innenfor kultur, blant annet Den kulturelle skolesekken, industrimuseum på Raufoss, dansesatsning i Valdres med Frikar, fullfinansiering av Skogfinskmuseum på Svullrya, bevaring av viktige kulturminner – for å nevne noe.

Kulturen bidrar positivt innenfor mange områder og har ulik betydning. Det viktig ha kulturen i høysetet, fordi vi vet det betyr så mye for oss.

Innlandet er et betydelig kulturfylke med et stor og vidt spekter. Det ligger store muligheter innenfor feltet. Det hadde vært fint om også regjeringen kunne bidratt i større grad. I stedet skrenkes midlene inn.

I forslag til statsbudsjett er det vanskelig å finne de midlene til å utvikle mulighetsrommet, som regjeringen snakker så varmt om.