Gå til sidens hovedinnhold

Statsråd til politiet: – Jeg forventer bedre samhandling

Artikkelen er over 4 år gammel

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) åpnet torsdag de nye nødsentralene i Innlandet. Politiets operasjonssentral er samlokalisert med brannvesenets alarmsentral i politihuset på Hamar.

Innlandet er først ute i landet med slik samlokalisering.

– Jeg forventer at det medfører bedre samhandling, informasjonsdeling og håndtering av hendelser. Informasjon skal deles og innsats skal samordnes uten unødig tidsbruk, sier statsråden.

– Mer bærekraftig

Også politidirektør Odd Reidar Humlegård og Cecilie Daae, direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), deltok på den offisielle åpningen.

For politimester Johan Brekke og hans stab markerte arrangementet også at Innlandet politidistrikt nå har fått det de karakteriserer som en bærekraftig operasjonssentral.

«Den har flere oppgaver, er mer spesialisert, har større kapasitet og med krav til kvalitet i sitt arbeid. Lokalene i Hamar er tilpasset den nye operasjonssentralen og en rekke teknisk utstyr er byttet ut og oppgradert», skriver politidistriktet i en pressemelding.

Ringte uten svar

Fram til nå har det vært en operasjonssentral i hvert av de tidligere politidistriktene i Oppland og Hedmark.

Politiet har opprettet et eget telefonnummer for henvendelser fra media til den nye sentralen. Det ble også tatt i bruk torsdag, men OA opplevde at det ringte uten svar ved gjentatte anledninger i løpet av ettermiddagen. Dette er et telefonnummer pressen skal bruke ved for eksempel hendelser som trafikkuhell, som det var en rekke av i distriktet etter snøfallet torsdag ettermiddag.

Politietaten er i ferd med å etablere 12 operasjonssentraler i de nye, sammenslåtte politidistriktene i Norge. Sentralen i Innlandet er den tredje i denne rekken, men altså den første som samlokaliseres med nødmeldetjenesten for brann. 

Fakta om Innlandet politidistrikt:

  •  
  • Landets geografisk største politidistrikt med et areal på 52.364 kvadratkilometer
  • Dekker 47 kommuner i Hedmark og Oppland (Jevnaker tilhører Sør-Øst politidistrikt)
  • 378.973 innbyggere per 1. januar 2017
  • Over 50 prosent av befolkningen bor i kommunene rundt Mjøsa
  • Distriktet har mange små tettsteder og spredt bebygde strøk
  • Bemanning på 787,55 årsverk fordelt på 517 politi, 37,2 jurist og 233,35 sivil
  • Håndterer årlig om lag 60.000 politioperative oppdrag og 20.000 anmeldelser
  • Har per i dag 17 geografiske driftsenheter fordelt på 5 politistasjoner og 34 lensmannskontorer

Kommentarer til denne saken