Politimesteren: vi ønsker ikke å være redaktører

TIER IKKE: – Det er ikke slik at politiet tier om det som skjer, framholder politimester Johan Brekke i et svar til OAs ansvarlige redaktør Erik Sønstelie, som er kritisk til politiets løpende informasjonshåndtering.

TIER IKKE: – Det er ikke slik at politiet tier om det som skjer, framholder politimester Johan Brekke i et svar til OAs ansvarlige redaktør Erik Sønstelie, som er kritisk til politiets løpende informasjonshåndtering. Foto:

Av
DEL

MeningerPolitiet i Innlandet setter åpenhet og informasjon til innbyggerne og media høyt. Vi bruker informasjon aktivt og målrettet for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Vi ønsker at vår informasjon skal bidra til at våre innbyggere skal oppleve trygghet og vi ønsker også et velfungerende og sunt demokrati.

Vi ønsker ikke å være redaktører eller holde tilbake informasjon. Det som i midlertid kan prege deler av vår kommunikasjonsvirksomhet er hensynet til vårt arbeid og den eller de som er berørt. Vi skal balansere hensynet til etterforskning av straffesaker og gi informasjon ut så raskt som mulig. Enkelte ganger må vi vente. Saksomfanget i politidistriktet er stort. Vi behandler årlig 20.000 anmeldelser, 60.000 politioperative oppdrag og 45.000 saker innen sivil rettspleie.

Innlegget er et svar til OAs redaktør i denne saken:

Det er ingen tvil om at pressen skal og må ha informasjon fra og kommunikasjon med politiet når det gjelder ulike type saker. Samtidig er det slik at politiet må prioritere liv og helse og nødanrop, før vi kan snakke med journalister ved akutte hendelser. Politiet skal forebygge, avverge, oppklare og stanse kriminalitet. Politiet må i den sammenheng ivareta ulike hensyn i straffesaker og viktige rettssikkerhetsgarantier, som for eksempel personvern. Samtidig som det er viktig å gi informasjon til allmenheten, er det like viktig å håndtere taushetsbelagt informasjon profesjonelt.

Vi er opptatt av å levere likere tjenester av høy kvalitet til alle innbyggere i Innlandet. Dette gjelder også for informasjon fra oss gjennom politiet.no og sosiale medier, som blant annet Twitter. Vi skal kommunisere godt og jevnlig om pågående oppdrag og operasjoner som er av betydning for samfunnet. I 2018 sendte vi ut over 180 pressemeldinger, i tillegg til den daglige mediekontakten og ikke minst kontakten med innbyggere, kommuner og et stort antall samarbeidspartnere.

Gjennom et døgn har operasjonssentralen flere hundre henvendelser av ulik karakter og med ulik oppfølging, og det kan medføre variasjon i informasjon om hendelser. Men det er ikke slik at politiet tier om det som skjer - politiet skal ta vurderinger med tanke på hensynet til etterforskningen, de som er berørt og pårørende. Vi har forståelse for at informasjonsbehovet er stort. Vi opplever at det til tider kan være en krevende balansegang når vi skal vurdere behov for informasjon opp mot hensynet til taushetsplikten og personvernet eller bevissikring i pågående etterforskning. Da må politiet vurdere nøye hvilken informasjon som kan deles og på hvilket tidspunkt denne informasjonen kan deles.

Derfor kan det være vanskelig for oss å informere så raskt som media og allmennheten skulle ønske. Det er ikke slik at vi hemmeligholder alvorlige forhold, men noen ganger må hensynet til etterforskningen og de involverte gå foran hensynet til allmennheten. Dette er nødvendig for en forsvarlig etterforskning og for å avdekke kriminalitet, men kan være en krevende problemstilling der vi er opptatt av åpenhet og aktiv informasjon ut til innbyggerne og media. Vi vil gjerne gi opplysninger om vårt samfunnsoppdrag, vår virksomhet og i straffesaker der det er mulig.

Vi ønsker å svare media raskt ved henvendelser, men noen ganger får vi ikke til å svare så raskt som vi kunne ønske. Vi setter pris på dialogen vi har med media og de tilbakemeldinger vi får slik at vi fortløpende kan forbedre og utvikle oss i alle ledd.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags