Gå til sidens hovedinnhold

Polititoppene i Innlandet er valgt

Artikkelen er over 3 år gammel

Linn Hilde Fosso blir leder i geografisk driftsenhet vest (tidligere Vestoppland politidistrikt) – som også skal beholde arrest.

Fosso er fra før fungerende leder for samme enhet. Administrasjonssted er også Gjøvik som før.

I geografisk driftsenhet midt (Gudbrandsdalen, Hedmarken) blir Terje Krogstad sjef, mens Tom Johnsen skal styre i øst (Østerdalen, Glåmdalen, Kongsvinger-regionen). Administrasjonssted for disse to enhetene er henholdsvis Lillehammer og Elverum, melder Innlandet politidistrikt i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Krogstad er i dag lensmann i Ringsaker og Johnsen er prosjektleder for implementeringen av nytt politidistrikt i Innlandet.

Har sekundærarrest

Vestoppland vil dermed «leve» videre med noenlunde samme form som før sammenslåingen av de tre politidistriktene.

Det skal også fortsatt være en arrest i Gjøvik som skal brukes ved behov, framgår det av korrespondanse OA har fått tilgang til fra blant annet Politidirektoratet. Det ble videre presisert av justisminister Per-Willy Amundsen etter et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) nylig.

I sitt svar skrev Amundsen blant annet at politimesteren i Innlandet besluttet i vår at primærarresten skal ligge i Hamar, men at det samtidig opprettes sekundærarrester i Gjøvik, Lillehammer, Kongsvinger og Elverum.

Statsråden påpekte også at gjeldende arrestforskrift deler politiarresten inn i tre kategorier: Primærarrest, sekundærarrest og avhørsventerom.

Må anvendes jevnlig

«Politidistriktets sekundærarrest er en arrest som på grunn av avstanden til primærarrest må anvendes jevnlig som politiarrest og vil måtte bli bemannet enten døgnkontinuerlig eller ved behov», skrev han.

Det til tross er mange pågrepne blitt kjørt helt til Hamar i det senere, og mange som kanskje burde vært i arresten har sluppet det på grunn av avstanden. Dette var bakgrunnen for Mehls henvendelse til statsråden.

«Av oppslag i Gudbrandsdølen Dagningen (GD) fredag 27. oktober 2017 framgår det at antall pågripelser i Gudbrandsdal politidistrikt er halvert siden arresten på Lillehammer ble lagt ned, og pågrepne nå må transporteres minst to timer til sentralarresten på Hamar. Det samme gjelder Vestoppland politidistrikt etter nedleggelse av arresten på Gjøvik», skrev stortingsrepresentanten fra Lillehammer.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

Mindre nedgang i øst

Mehl opplyste at undersøkelsen gjelder perioden 1. april til 1. oktober 2017 sammenlignet med gjennomsnittet fra samme periode de siste fem årene. I Hedmark skal antall arrestanter ha gått ned med litt over 20 prosent i samme periode.

Justisministeren viste altså til det som er nevnt om fordelingen av arrestnivåer.

«På bakgrunn av dette har jeg tiltro til at politimestrenes vurderinger og beslutninger ved lokalisering av politiarrester bygger opp under en best mulig utnyttelse av ressurser og tildelte midler, samt at de ivaretar befolkningens rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd i henhold til politiets samfunnsoppdrag», skrev han.

Flere nye enheter

Selv om tidligere Vestoppland politidistrikt består rent geografisk og beholder lokal ledelse og sekundærarrest i politihuset i Gjøvik, er Innlandet politidistrikts toppledelse lokalisert til Hamar. Det samme er den nye, felles operasjonssentralen.

Det er også flere andre endringer i organisasjonsstrukturen. Det er for eksempel opprettet en ny enhet for forebygging, og en ny for etterretning og etterforskning. Den førstnevnte skal ledes av Arne Wiggo Rognås, som i dag er sjef på seksjon for strategi og forebygging ved Hamar politistasjon. Den sistnevnte skal ledes av Bjarte Espe, som i dag er avsnittsleder under Felles kriminalenhet.

Alle sjefer og ansatte i ulike funksjoner i den nye strukturen vil tiltre innen 1. april.

– Jeg ser fram til oppstarten av nytt politidistrikt med dyktige ledere og medarbeidere, uttaler politimester Johan Brekke i pressemeldingen torsdag.

Kommentarer til denne saken