Gå til sidens hovedinnhold

Innlandet politidistrikt tildeles åtte nye stillinger: – Det er fortsatt behov for flere politistillinger

Artikkelen er over 2 år gammel

Innlandet politidistrikt øker budsjettet og får åtte nye politistillinger.

Det kommer fram i en pressemelding fra Innlandet politidistrikt.

Politiet vil i 2019 prioritere iverksetting av nærpolitireformen.

– I tillegg vil bekjempelse av vold og seksuelle overgrep mot barn og særlig sårbare grupper være en hovedoppgave for oss, sier Johan Brekke, politimester i Innlandet.

Les også

undefined

I 2019 vil politidistriktet prioritere områdene: nedgang i restanser i straffesaksbehandlingen, redusere responstiden på hasteoppdrag og retur av personer uten lovlig opphold samt prioritere innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

«Politidistriktet har vært igjennom en omfattende omorganisering og er nå godt i gang med kvalitetsdelen av reformen. Utvikling og samvirke for de seks prioriterte funksjonene vil stå sentralt i inneværende år. De seks funksjonene er operasjonssentralen, etterretning, politipatruljen, politikontakt og politiråd, felles straffesaksinntak, felles tjenestekontor», heter det i pressemeldingen.

Innlandet politidistrikt tildeles 832 millioner kroner for driftsåret 2019. Inkludert i den økonomiske rammen er en styrking av driften i politidistriktet med 6,3 millioner kroner.
 

Distriktet tildeles åtte nye politistillinger og det avsettes 2,1 millioner kroner til de nye stillingene. Det planlegges med at politistillingene besettes i løpet av 2019. Politidistriktet har foreløpig ikke fordelt de tildelte stillingene, men vil foreta en fordeling ut i fra distriktets samlede utfordringer.

– Vi er glade for hver eneste politistilling som tildeles politidistriktet, men ser at det fortsatt er behov for flere politistillinger, sier politimester Johan Brekke.

Kommentarer til denne saken