Gå til sidens hovedinnhold

Innlandet og fremtiden

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For en tid tilbake ble vi fortalt om stor utflytting fra flere innlandskommuner, og at vi i Innlandet er i ferd med å bli flere som er eldre enn 65 år, enn de som er mellom 0-19 år. Hvorfor skjer dette?

Skal man Innlandet lykkes i fremtiden, må det være en demokratisk forvaltning av våre ressurser, godt internasjonalt samarbeid, og investorer som tar et samfunns- og nasjonalt ansvar. Å gi bort kontrollen på energien, slippe globale investorer til å kjøpe opp og få kontrollen av Norges ressurser, verdier og virksomheter, og la investorer frakte råstoffer ut av landet for å maksimere egen profitt – sikrer ikke Norge på hva vi som innbyggere skal leve av i fremtiden.

Hvorfor fraflyttes det fra Innlandet?

Vi har stor handelslekkasje til Sverige, vi er i hovedsak råstoffeksportør, det sentraliseres, og viktig kompetansepersonell pendler til Oslo. Utviklingspotensialet for Innlandet ligger i kompetanse - og den må det vernes om. Både hva angår å beholde og utvikle studie- og forskningsmiljøer.

Her er det nok å vise til Raufoss som har vist gode eksempler på av forskningsutvikling.

Mens båthavner og strandområder rundt Oslofjorden privatiseres til bolig og fritidsformål, ser vi at vekstnæringene i stor grad skjer langs kysten på Vestlandet og i nord. Å bygge innlandet/ hindre fraflytting vil derfor handle om å knytte forbindelse dit vekstnæringene foregår. I dag handler det om samferdsel, infrastruktur for digitale løsninger og annen kommunikasjon i Innlandet – som må knyttes til vekst- og handels-områdene på Vestlandet og Nord-Norge, og forbindelser til båthavner.

Det handler om raske vei- og jernbane mellom byene i Innlandet, raske helårsforbindelser mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen, tilsvarende øst/ vest-forbindelse, og forbindelse nordover, samt vei- og jernbaneforbindelser til Sverige. Fagernes lufthavn bør kunne knyttes tettere til reiselivet i Sjusjøen, Gausdal-, Valdres- og Gudbrandsdalsregionen. Poenget er at varer og tjenester må raskt og effektivt frem.

Virksomheters varelager er i dag stor grad det som ligger i lastebiler og containere på vei og jernbane.

Erfaringen viser at Stortingets satsing på innlandet ligger heller under enn over pari? Derfor må Innlandet styrke seg på å sette egen dagsorden med tanke på å utnytte egne muligheter og ressurser i markedet.

Fraflyttingen og den demografiske utviklingen må derfor snus!

Første skritt for stortingsrepresentantene fra Innlandet - må være å tilpasse seg framtidsprognosene, og planlegge en framtid – i en tid hvor vi samtidig i nærmeste fremtid kan forvente reduserte offentlige inntekter. Det er utfordringer som må løses.

Framtidens velferdsbehov er avhengig av en god, planmessig og rettferdig fordelingspolitikk.

Kommentarer til denne saken