Vi var mange i KrF som ble veldig glade for at vårt parti fikk landbruks- og matministeren etter at KrF gikk inn i regjering sammen med Høyre, Venstre og FrP i vinter. Vi har tro på at vårt parti vil gjøre en forskjell i forhold til den landbrukspolitikken som har vært ført de siste seks årene. Landbrukspolitikken er viktig for KrF. Det kom også til uttrykk ved at mange av våre fylkeslag ytret ønske om den posisjonen i en ny regjeringskoalisjon.

Mandag den 29. april presenterte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag sitt krav til staten. Totalt var kravet på 1920 millioner kroner. Det er svært mye penger, men når man går litt inn i kravet og ser hva landbruket krever, opplever vi at det er et moderat krav. Også landbruket må kunne sammenligne sin inntekt med andre lønnsmottakere. Samtidig er det mange produksjoner i landbruket som sliter med overproduksjon og det vil være vanskelig å kunne ta ut høyere pris på varer der det allerede er overproduksjon. Jordbrukets egne hovedprioriteringer er:

  1. Styrke grøntproduksjonen
  2. Styrke kornproduksjonen
  3. Utnytte gras- og beiteressursene i distriktene
  4. Styrke mangfoldet gjennom å prioritere små og mellomstore bruk.

Vi mener disse kravene er helt i tråd med KrF sin landbrukspolitikk. Vi er opptatt av at det skal være landbruk i hele landet, derfor mener vi at landbruket sitt krav vil underbygge dette. Vi håper også at vår egen landbruks- og matminister Olaug Bollestad er enig i dette. Forventningene til et godt resultat er store både i vårt parti og i landbruksnæringen for øvrig.